Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

BỘ MẶT THẬT NHỮNG TÊN PHẢN ĐỘNG TRONG NƯỚC

Hôm nay, Bần xin trân trọng giới thiệu với mọi người chương trình : NHẬN DIỆN SỰ THẬT trên kênh QPVN để thấy rõ bộ mặt thật những tên phản động trong nước.


3 nhận xét:

HÃY TRẢ SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ!

Những người quan tâm đến Bên Thắng Cuộc của Huy Đức Osin, thì không nên bỏ qua bài viết này.