Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

HỐ HỐ HỐ, PÀ ĐẾN VỚI XỨ TỰ DO JỒI...

Hố hố.... và hố!

Pà mẹ, làm pà phải tuyệt thực lên tuyệt thực xuống, chúng mới chịu cõng pà qua Mễ; tiên sứ bố cụ thằng Trump, nó cứ mãi mê kiếm tiền cho nước Mễ, đếch quan tâm giề đến nhân quyền nhân ngãi! Pà đệch cụ lần nữa thằng Trump!
Nếu pà không nhanh trí tuyệt thực, nhờ thân nhân bằng hỉu cộng đồng mạng kêu gào, mới đến tai các nghị sĩ thì bây giờ vẫn ngồi viết hồi ký bên song sắt! Nhưng mà tính pà có trước có sau, dù thằng Trump ích kỷ, nhưng vẫn còn nước Mễ nhé!
Pà nghỉ ngơi, sẽ chửi tiếp thằng Trump à, yên tâm!

P/s: Cho gửi vài lời đến các bạn đang đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, gia đình tôi luôn hướng về các bạn, các bạn hãy mạnh mẽ lên! uh... mạnh mẽ nữa lên! Nước Mễ luôn dang rộng tay đón các bạn!!! 
Cố lên!!!!

2 nhận xét:

HÃY TRẢ SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ!

Những người quan tâm đến Bên Thắng Cuộc của Huy Đức Osin, thì không nên bỏ qua bài viết này.