Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

ĐẶC KHU KINH TẾ - YÊU NƯỚC PHẢI CÓ CÁI ĐẦU LẠNH VÀ TRÁI TIM NÓNG!

Những ngày qua, câu chuyện cho thuê đất đặc khu kinh tế 99 năm đã gây ra làn sóng dư luận “khủng khiếp” trong xã hội. Theo đó, những đối tượng xấu đã “triệt để” lợi dụng để xuyên tạc là “bán nước”, kêu gọi “phản đối chính phủ lập đặc khu cho thuê 99 năm”. Vấn đề là thông tin, nhận thức của dư luận về đặc khu kinh tế vẫn còn khá mơ hồ, dẫn đến tình trạng tiếp nhận, thích, chia sẻ nhiều thông tin, bài viết có quan điểm thiếu chính xác, kích động của số đối tượng xấu. Vì vậy, để thể hiện quan điểm, đồng thời góp phần đóng góp vào dự thảo đặc khu kinh tế, chúng ta cần thống nhất những nhận thức mấu chốt về vấn đề này:
1. ĐẶC KHU KINH TẾ KHÔNG PHẢI LÀ ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH NHƯ HONG KONG
Thưa rằng, Đặc khu kinh tế (tiếng Anh là Special Economic Zone - SEZ) là các khu kinh tế được thành lập với mục đích nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước để đưa nền kinh tế phát triển vượt bậc. NHƯ VẬY, ĐẶC KHU KINH TẾ KHÔNG PHẢI LÀ KHU TỰ TRỊ, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SAU NÀY SẼ LY KHAI. Bởi đặc khu kinh tế sẽ có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước: Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... có cả chủ đầu tư Việt nữa. Việc chọn nhà đầu tư do người Việt Nam quyết định, không chỉ cho 01 nhà đầu tư, 01 quốc gia. 
Đồng thời, theo quy định tại dự luật, cụ thể tại Điều 57, 58 thì chính quyền đặc khu được tổ chức theo mô hình Chính quyền địa phương, cụ thể là cấp huyện bao gồm UBND và HĐND, 3 đặc khu sẽ trực thuộc 3 tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang. NHƯ VẬY, 3 ĐẶC KHU NÀY SẼ HOÀN TOÀN DO NGƯỜI VIỆT NAM QUẢN LÝ, DO NHÂN DÂN BẦU CHỌN RA CHÍNH QUYỀN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG. Dĩ nhiên, 3 đặc khu cũng có đầy đủ Công an, Quân đội được tổ chức chặt chẽ và tinh nhuệ theo quy định của pháp luật để đảm bảo an ninh, trật tự, chủ quyền quốc gia.
Đối với những người nước ngoài ở các đặc khu này, họ được cấp và gia hạn visa theo quy định của pháp luật và KHÔNG có đầy đủ quyền công dân như của công dân Việt Nam, chẳng hạn như bầu cử, ứng cử, tham gia vào chính quyền địa phương, tham gia cảnh sát, quân đội. Việc của họ là ở đó và phát triển kinh tế đặc khu, tuân thủ đầy đủ pháp luật Việt Nam, nếu không thì cuốn gói!

2. ĐẶC KHU KINH TẾ – DỰ TÍNH TỪ 20 NĂM TRƯỚC ĐẾN BƯỚC ĐI CHẬP CHỮNG CỦA PHÚ QUỐC 
Năm 1997, tại Nghị quyết trung ương 4 khóa VIII đã nêu: “... nghiên cứu xây dựng vài đặc khu kinh tế, khu kinh tế tự do ở những địa bàn ven biển có đủ điều kiện”. Khái niệm này được nhắc lại ở Văn kiện Đại hội X năm 2006. Tới năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 được Đại hội XI thông qua có đoạn “lựa chọn một số địa bàn có lợi thế vượt trội, nhất là ở ven biển để xây dựng một số khu kinh tế làm đầu tàu phát triển”. 
Tại Phú Quốc: Tính đến đầu năm 2017, Phú Quốc đã thu hút 16,7 tỉ USD tổng số vốn đầu tư đăng ký của 254 dự án. Có thể nói làn sóng đầu tư rầm rộ vào Phú Quốc có lẽ sẽ không bùng nổ nếu không nhờ Quyết định 1255 năm 2011 của Thủ tướng về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của Kiên Giang, đưa Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính kinh tế trực thuộc Trung ương. Đến nay, TỪ MỘT NƠI HOANG SƠ, PHÚ QUỐC ĐÃ LỘT XÁC TRỞ THÀNH ĐỊA ĐIỂM THU HÚT DU LỊCH HẤP DẪN NHẤT NƯỚC VÀ CẢ KHU VỰC. Có thể kể đến nhiều tập đoàn bất động sản lớn trong nước và quốc tế đã hiện diện ở nơi đây như Vingroup, SunGroup, CEO Group, Novotel, Marriott. Bộ Kế hoạch - Đầu tư ước tính Nhà nước thu được từ đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc khoảng 3,3 tỉ USD từ thuế và phí và các nguồn thu từ đất, các doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng khoảng 19 tỉ USD trong giai đoạn năm 2017 -2030, nâng mức đóng góp GRDP của Phú Quốc vào GRDP của tỉnh Kiên Giang lên 22% vào năm 2020 và 27% vào năm 2030.
Phú Quốc đã khẳng định bước đi đúng đắn về chủ trương kinh tế của Đảng, Nhà nước, là bước đi đầu tiên của hình thức “đặc khu kinh tế”, vậy tại sao chúng ta không tin vào sự thành công của những đặc khu kinh tế khi nó có thể tạo bệ phóng cho các miền, khuyến khích đầu tư các công nghệ của tương lai và tạo cơ hội việc làm cho hàng triệu người lao động, trong đó có biết bao ngư dân Vân Đồn mơ ước đơn sơ “có đặc khu thì thế hệ trẻ không phải đi bắt ốc nữa”.
3. THUÊ ĐẤT 99 NĂM LÀ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
Theo quy định của dự luật thì NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ QUYỀN SỞ HỮU mà chỉ có QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT tại các đặc khu kinh tế, và quyền sử dụng này cũng được giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 của dự luật về Quyền và nghĩa vụ sử dụng đất ở đặc khu thì căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU QUYẾT ĐỊNH THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI ĐẶC KHU KHÔNG QUÁ 70 NĂM; TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT, THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ THỂ DÀI HƠN NHƯNG KHÔNG QUÁ 99 NĂM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH. Như vậy, thời gian “99 năm” mà bè lũ chống phá đang ngày đêm rêu rao không phải là thời hạn mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng được quyền hưởng, kể cả Trung Quốc, việc này phải do Thủ tướng quyết định. Thông thường, thời hạn cho thuê đất của Việt Nam tương tự các quốc gia khác trên thế giới, rơi vào từ 50 đến 70 năm. Đây là một khoảng thời gian phù hợp để các doanh nghiệp có thể đầu tư, phát triển và thu hồi vốn.
Bên cạnh đó, theo Khoản 5 Điều 32 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu có quyền quyết định thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Như vậy, KHÔNG PHẢI CHO THUÊ RỒI LÀ XONG, MÀ KHI “CÓ VIỆC CẦN” VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG THÌ UBND ĐẶC KHU HOÀN TOÀN CÓ QUYỀN THU HỒI ĐẤT. Như vậy là không có chuyện “bán” như bè lũ phản động, chống phá thiếu hiểu biết đang rêu rao.
4. HÀNH ĐỘNG ĐÚNG ĐẮN MỚI LÀ YÊU NƯỚC
Một lần nữa tôi khẳng định: “ĐẶC KHU KINH TẾ - TẤT CẢ MỚI CHỈ LÀ DỰ THẢO LUẬT, QUỐC HỘI ĐANG THẢO LUẬN ĐỂ HOÀN THIỆN RỒI MỚI THÔNG QUA”. Chúng ta nên góp ý để xây dựng dự thảo luật, không nên bị tâm lý chống Trung Quốc kích động và cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, mị dân của đối tượng xấu đang tràn lan trên mạng xã hội, hãy là một người yêu nước có tri thức với một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Xem toàn văn về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc tại đây http://duthaoonline.quochoi.vn/…/DT_DUTHA…/View_Detail.aspx…

1 nhận xét:

HÃY TRẢ SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ!

Những người quan tâm đến Bên Thắng Cuộc của Huy Đức Osin, thì không nên bỏ qua bài viết này.