Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Quyền lực của truyền thông Vẹt

Khi tôi làm mt phép lit kê nho nh như thế này :
- Che Guevara : "Hãy to ra hai, ba hay nhiu Vit Nam"
- Đ
i s Saadi Salama (Palestine) : “Người dân Palestine tiếp thu tinh thn kháng chiến và s kiên đnh ca nhân dân Vit Nam đ t đó áp dng vào cuc chiến chng li các cuc xâm lược giành đc lp ca nhân dân Palestine".
- Saddam Hussen đã d
a M: “Nếu các ông đánh nước tôi, các ông s gp mt Vit Nam trên sa mc.” 
- Muammar Gaddafi c
nh báo rng nước ông "s là mt Vit Nam th nhì" nếu các nước bên ngoài can thip. 
- Assad (Syria) : n
ế
u tn công Syria, M s đi mt vi tht bi ging như tht bi ca M Vit Nam. 
Và được mt fanpage trên facebook đăng li vi tiêu đ KHÁT VNG VIT NAM TH 2  , thế là ngay lp tc có nhiu bn tr vào phát biu kiu đi loi như sau:
Hussen, Gadafi, Assad là ai, h là nhng nhà đc tài, đã là đc tài, người dân không bao gi có chuyn ng h, h ch nhn được s ng h t nhng người được h ban phát li ích. Còn đa s nhân dân s căm ghét h. Nên khi b ngoi bang nước ngoài tác đng to ra mi la , bt n ni ti trong 1 chế đ đc tài s bùng cháy thôi. Thiết nghĩ Ad đng viết bài bênh my b đc tài này na.
Tôi thy  có nhiu điu hài hước đây, th nht đó ch mt phép thng kê đơn thun th hin s lan ta tinh thn Vit Nam trên thế gii mà thôi, nào có h có mt li l bênh vc bt kỳ ai ? Th 2, làm sao h Vit Nam mà biết được nhng v tng thng tân Iraq, Lybia, Syria là đc tài nh ?


Ch
ng có cách gii thích nào khác ngoài vic h tiếp nhn thông tin t gii truyn thông và hành x như nhng con vt. Vì sao li là nhng con vt, vì chúng thường nhc li nhng gì hc được mt cách theo phn x thiếu đi óc phân tích. Có mu chuyn vui v nhng con vt như sau :
Tèo va mua mt con vt ngoài ch. Nó hí hng mang vt ra tp nói.
-Tèo: Tôi bi
ế
t nói
-V
t: Tôi biết nói, tôi biết nói
-Tèo: Tôi bi
ế
t đi
-V
t: Tôi biết đi, tôi biết đi
-Tèo: Tôi bi
ế
t bay
-V
t: Mày bc phét...
 Con vt trong mâu chuyn này thì thông minh quá so vi d kiến, điu thú v là không ít con người chng được như con vt này.

Chúng ta đang s
ng trong thi đi ca thông tin, hàng ngày chúng ta ngn không biết bao nhiêu là thông tin t vô tuyến, internet, báo đài, mà thông tin thì chc chn có đúng, có thông tin sai, có thông tin không cn thiết, vì vy chúng ta cn trang b cho mình k năng đ lc thông tin, đc thông tin, phân tích, kim chng thông tin. Quan trng hơn c và trước hết chúng ta phi có mt s hoài nghi nht đnh vi tt c thông tin ta tiếp nhn được, bn thân tôi là người làm công vic liên quan đến truyn thông - marketing, nhưng cũng đã tng có mt bài viết nho nh trong đó có câu : đng tin vào các nhãn hiu.

Trong bài vi
ết nh đó, tôi có viết :
- "Thy hiu trưởng khó tính" đó là mt nhãn hiu, nếu bn tin ngay vào nhãn hiu đó, bn s không t cho mình cơ hi tiếp xúc và biết rng tht ra Thy hiu trưởng rt d chu. 
- "Con đĩ" đó là mt nhãn hiu, nếu bn tin ngay và hùa vào mt sát thì rt có th bn đang làm tn thương mt cô gái bt hnh có ni tâm sâu sc.
- Đng tin vào các nhãn hiu mà truyn thông đt ra: "hotboy", "coolgirl", "kỳ diu nht hành tinh", "hay nht Vit Nam", "chính quyn đc tài", "đa cháu hư đn" ...
Biu hin ca mt con vt là gì, ví như gii báo chí Vit Nam đt cho Đàm Vĩnh Hưng mt nhãn hiu "ông hoàng nhc Vit", và nhiu người lp đi lp li vô thc cái nhãn hiu đó, đ đến hôm nay, sau li nhn xét rúng đng ca nhc s Nguyn Ánh 9, người ta mi ng người ra và xét li: " nh, Đàm có gì đâu mà là ông hoàng nhc Vit"

Hay nh
ư mt s "nhân s trí thc" khoác lên mình cái nhãn hiu "đu tranh dân ch" , "biu tình yêu nước" ... được không ít bn tr tung hô như nhng anh hùng, so sánh c vi nhng tin nhân là anh hùng dân tc, nhưng s tht thì đó ch là mt nhón người h ln, ô hp, tri thc nông cn, hành đng càn r, khiến cho người ta phi gi chch đi là "rân tr" đ tránh làm ô uế mt t đp như "dân ch".

Nh
ng con "vt - người" cũng x s y như thế đi vi các nhãn hiu khác, trong đó có nhãn hiu "Đc Tài".

Câu chuy
n đến đây m ra nhiu hướng, mà thiết nghĩ chúng ta nên bt đu vi vic tha nhn quyn lc ca gii truyn thông và nhng k đng sau nó trong thi đi thông tin ngày nay. Nhiu người trong gii chuyên gia nhn đnh rng : "Trong thi đi ngày nay, ai nm trong tay h thng truyn thông thì đó là k thng tr", tôi thì nghĩ nhn đnh đó ch đúng khi mà con người chy theo truyn thông thay vì hoài nghi và phân tích, kim chng. Đáng tiếc là nhân đnh đó đúng cho thi đim hin ti và thi gian đã qua. 

M
t thông tin thú v mà chúng ta cn khc ghi, hin nay, 9 tp đoàn truyn thông xuyên quc gia đang nm và phân phi hơn 90% lượng thông tin trên thế gii theo hướng có li cho bn trùm quân s – công nghip bng nhng ngón xuyên tc cc kỳ thâm him trong nhiu tin tc trng đi đi vi toàn nhân loi. 

Chín tp đoàn truyn thông phân phi 90% tin tc đó đu thuc M và phương Tây, đng sau 9 tp đoàn này là c mt c máy chiến tranh ln nht thế gii, nhng k gây ra và trc li hu hết các cuc chiến trong 60 -70 năm tr li đây.

Hn các bn còn nh chuyn khôi hài khi BBC tiếng Vit khách bác Vit Nam hèn vi Trung Quc, còn BBC tiếng Hoa thì khích bác Trung Quc hèn vi Vit Nam, chiến tranh là điu nhng tên đu nu vũ khí luôn mun có, mi ngày.

H
có c đng cơ ln phương tin, và thc tế h đã "nhi s" phn con li như thế nào ?

1. Nh
ng cp khái nim đi lp

Tr
ước hết, truyn thông M và Phương Tây to ra nhng cp đi lp, và tt nhiên phn tt thuc v h

- M
và Phương Tây thì văn minh, nơi khác thì mi r
- M và Phương Tây thì dân ch, nơi khác thì đc tài
- M và Phương Tây thì chính nghĩa, nơi khác thì tàn ác

Trong th
i kỳ, chiến tranh Vit Nam, M cũng nhi s nhân dân rng Cng Sn Vit Nam xu xa, nhưng thc tế là ngược li. Ri M nói vi c thế gii rng Iraq có vũ khí hy dit hàng lot, nhưng cho đến khi bom đn cày nát vùng đt này, hàng triu người dân nơi đây chết oan chết ung c thế gii mi biết mình b la.

Mang tính ch
t thi s nóng hi là vic h dng lên đ th chuyn v quc gia và xã hi Libya biến nhà lãnh đo Muammar Gaddafi thành ma qu cũng như đã tng dng nên chuyn Saddam Hussein ca Iraq chế to vũ khí giết người hàng lot.

T
t nhiên, trong cuc sng và trong cung cách lãnh đo đt nước, ông Kadhafi cũng bc l nhiu vn đ, đc bit là chuyn tham quyn c v và gia đình tr. Nhưng Libya và ông Gaddafi có nhiu điu không như h thng tuyên truyn ca M, EU rêu rao. Người ta đã vch trn nhiu cnh dân chúng biu tình hoc binh lính Kadhafi đàn áp dân chúng đu được dàn dng Qatar. Và khôi hài cũng như r tin là cnh dân Libya mà li chng Kadhafi bng c n Đ! Ri còn c chuyn tay trùm  Hi đng chuyn tiếp Quc gia tha nhn là đã quay video nước ngoài thành cnh Libya đ tuyên truyn.

Trong bài "Libya: Facts & Analysis” (Libya: S
kin & Phân tích) ca Helen Shelestiuk, đăng trên mng left.ru ca Nga, tác gi này viết: “Khi được hi xem Kadhafi đã áp bc đng bào mình như thế nào thì v Đi s Nga ti Libya va b bãi nhim là ông Vladimir Chamov, đã nói: Sao li áp bc? Người Libya được hưởng tín dng 20 năm không phi tr lãi đ xây ct nhà, 1 lít xăng ch khong 14 cent, thc ăn cho dân nghèo thì min phí và h có th mua mt chiếc jeep KIA Hàn Quc mi toanh vi giá 7.500USD”.

K
ết qu như chúng ta đã biết, bng cách to ra nhng cp khái nim đi lp, đy phn xu v phía đi th, h nhân danh chính nghĩa đ "can thip quân s" và trên nhng xác người ngn ngang, h làm ch ngun du m nhng vùng đt này. 

2. Đi
u di trá được lp đi lp li

T
t nhiên, mi chuyn không đơn gin như thế, sau khi to các khái nim đi lp, h thng truyn thông đ s này bt đu nhi liên liên tc trên phm vi rng vi phương châm "S tht là điu không có tht được nhc đi nhc li nhiu ln”.

M
t câu chuyn xưa mà nhà báo An Chi dn li trên Petrotimes khá ý nghĩa như sau : 

Chuyn xưa k rng: M Tăng Sâm đang ngi quay tơ thì mt k ht hi chy đến báo:   - Tăng Sâm giết người! Bà liếc nhìn k báo tin ri tiếp tc công vic. Con trai bà vn hin lành có mt. Mt lúc sau, mt k khác li chy đến báo:- Tăng Sâm giết người! Bà m git mình và hơi lo nhưng vn tiếp tc công vic. Mt khc đng h sau đó na, li có k ht hi chy đến báo:- Tăng Sâm giết người! Bà m lin bt dy ri ht hong chy ra khi nhà.

 L
I BÀN:

Tăng Sâm v
n là người hin hu, hiếu tho, bà m vn là người trung tín, mt bng tin con. Tht nhiên có k bo: "Tăng Sâm giết người". Bà m không tin, và người th hai bo, còn chưa tin; đến người th ba bo, thì cung cung chy trn. Như thế mi hay cái dư lun ca thiên h rt là mnh. Mt vic, dù cho sai lm đến mười mươi, nhiu người đã có cùng mt ngh lun đu như thế c, thì cũng d khiến người ta nghi nghi hoc hoc ri đem bng tin mà cho là phi, nom đa hóa ra con rươi, trông con chó thành con cu. Đến như gia ch, làm gì có cp! Thế mà mt người, hai người, đến ba người nói có cp, thiên h cũng tin có cp tht na là! Nhng bc ra được ngoài vòng dư lun, gi vng được bng như cây gia rng, như king ba chân rt là hiếm, nhưng có thế được mi cao. Mt chân lý có chng minh rõ ràng, mười phn chc chn, thì mi nên công nhn.

y là ý nghĩa ca câu chuyn, còn thc tế, vi h thng các hàng truyn hình, hãng tin, hãng phim ... ln nht thế gii, người ta vn d dàng b dt mũi, c th là nhng con vt như tôi k phn dn bài.

Tin M
t cáo chính quyn Assad ca Syria dùng vũ khí hóa hc thì tràn lan trên mt báo và các bn tin, nhưng li phn pháo ca ông Assad rng đó là mt chuyn "l bch" thì my ai dược nghe được đc. Và ri vi nhiu người, vic M, Anh chun b đánh Syria y và vì chính nghĩa.

3. Tung h
a mù

 Sau khi đã bôi đ
tro, trát đ tru lên mt đi th, vic tiếp theo h làm đó là đt ra bài toán, nhưng không khéo rút b đi các la chn.

M
t bài toán h đã dng sn bao nhiêu năm qua vi mô tip "Tt - Xu" và đưa ra cho người khác 2 s la chn :
- Nếu chng minh được nó xu thì đánh
- Nếu không chng minh được nó xu thì chưa đánh.

T
t nhiên vi h thng truyn thông ca mình, h mun chng minh gì chng được. Vn đ không nm đó, vn đ nm ch người ta đánh la ngay t đu vi 2 s la chn nghe có v hp tình hp lý, nhưng h đã giu mt đi mt la chn, mt câu hi khác, đó là :  QUYN GÌ MÀ ĐÁNH ?

H
n người dân M và Phương Tây cũng không t hi h có quyn gì, chính ph h quyn gì mà can thip vào ni b đt nước khác, quyn gì mà đem bom đn vào tàn phá đt nước ca người khác ?

Văn Minh ? Dân Ch
? Chính Nghĩa ? Nếu có thì đó cũng là tiêu chun ca M ca Phương Tây không phi ca tt c nên không th áp đt cho người khác được.

Nguồn: http://kichbanquangcao.blogspot.com/2013/08/quyen-luc-cua-truyen-thong-nhung-con.html

37 nhận xét:

 1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 2. CHIẾN TRANH TÂM LÝ CỦA MĨ -NGỤY RÁT XẢO QUYỆT NHƯNG NHẤT ĐỊNH THẤT BẠI

  http://trandotacpham.blogspot.com/2012/04/chien-tranh-tam-ly-cua-my-nguy-rat-xao.html#comment-form


  Đế quốc Mỹ coi chiến tranh tâm lý là một vấn đề chiến lược trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Gần đây, trước những thất bại nặng nề và toàn diện của chúng, đi đôi với những bước leo thang chiến tranh mới trên cả hai miền, nhất là trong thời kỳ tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt hiện nay, đế quốc Mỹ càng ráo riết tăng cường hoạt động chiến tranh tâm lý để hòng lung lạc quyết tâm chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta. Song, dù chiến tranh tâm lý của chúng có xảo quyệt và thâm độc đến đâu, nó cũng nhất định thất bại.

  I. Chiến tranh tâm lý, một vấn đề chiến lược của chiến tranh xâm lược của Mỹ ở miền Nam nước ta.
  Nhìn lại lịch sử xâm lược của chủ nghĩa đế quốc trên thế giới từ xưa đến nay, ta thấy rằng, phàm đã là xâm lược thì bất kỳ tên đế quốc nào cũng cố tạo ra lý do này hay “luận thuyết” khác để che giấu và bào chữa cho hành động kẻ cướp bỉ ổi của chúng. Một mặt, chúng dùng chính sách thực dân là chủ yếu để hòng bắt các dân tộc nhỏ yếu khuất phục trước sức mạnh của chúng ; mặt khác, chúng ráo riết tuyên truyền một cách rộng rãi và dồn dập cho những lý lẽ nguỵ biện bằng chiến tranh tâm lý, nhằm phục vụ mục đích đen tối của chúng.
  Để thực hiện chính sách thực dân kiểu mới ở miền Nam Việt Nam trong toàn bộ âm mưu xâm lược của chúng, đế quốc Mỹ luôn luôn đặt chiến tranh tâm lý cũng như chiến tranh gián điệp thành một vấn đề chiến lược. Chiến tranh tâm lý, bộ phận chủ yếu của “chiến tranh chính trị”, chẳng những là một công cụ đắc lực thực hiện tác động tâm lý trên mặt trận chính trị, tư tưởng trong chiến tranh mà nó còn là công cụ thực hiện mọi thủ đoạn lừa bịp về mặt tư tưởng trên cả mặt trận kinh tế, văn hoá và xã hội. Vì vậy, quá trình ra đời và sụp đổ của các kế hoạch chiến lược của Mỹ ở miền Nam trong mấy năm qua cũng là quá trình thất bại của chiến tranh tâm lý

  Chiến tranh tâm lý của Mỹ đã hoạt động rất mạnh và dai dẳng trên quy mô rộng lớn ngay từ khi chúng chuẩn bị thai nghén cho chế độ tay sai trá hình của chúng ở miền Nam. Ngay từ đầu, Mỹ đã đổ công sức và cả tiền của để vẽ mày vẽ mặt cho tên tay sai Ngô Đình Diệm với nhãn hiệu một “lãnh tụ” của những phần tử “quốc gia”. Chúng cố làm cho nhân dân ta mơ hồ giữa những người yêu nước cách mạng chống xâm lược và bọn Việt gian bán nước tay sai đế quốc xâm lược Mỹ. Đây là điểm xuất phát, là tiền đề rất phát triển để tạo nên hàng loạt những chiêu bài lừa bịp khác. Vì vậy, chúng không từ một thủ đoạn nào để đàn áp khủng bố những người kháng chiến cũ ; vô luận ai là người kháng chiến cũ đều bị chúng ghép là “Việt cộng”, trái lại những tên nào đã từng làm chó săn, có nợ máu với nhân dân đều được chúng nêu lên thành những phần tử “cách mạng quốc gia”. Nhưng ai còn lạ gì Diệm vốn là một tên quan lại hai đời làm tay sai cho Pháp rồi đến Nhật, sau đó lại được Mỹ nuôi dưỡng từ năm 1949 và được tên cáo già Đa-lét đưa từ Mỹ về để làm tay sai thực hiện mọi chính sách thực dân kiểu mới của Mỹ.

  (MỜI XEM TIẾP)

  Xóa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. TIẾP THEO PHẦN TRÊN)

   Bằng những nhãn hiệu “độc lập” về chính trị và “viện trợ” về kinh tế và kỹ thuật, trên thực tế, đế quốc Mỹ đã biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Rõ ràng, những nhãn hiệu trên đây là những sản phẩm của chiến tranh tâm lý nhằm che giấu bộ mặt thật của bọn cướp nước và bọn Việt gian phản động, tay sai bán nước ở miền Nam Việt Nam.
   Tuy nhiên, dù đế quốc Mỹ dùng đến bao nhiêu những danh từ có vẻ đẹp đẽ để sơn phết cho chế độ thống trị tay sai tàn bạo đó, chúng cũng không che đậy được bản chất cướp nước và bán nước của thày tớ chúng. Chính sách chiến tranh, bóc lột, áp bức tàn bạo của Mỹ đã chà đạp lên nguyện vọng độc lập, hoà bình, dân chủ và thống nhất Tổ quốc của nhân dân miền Nam, khiến cho mâu thuẫn giữa một bên là bọn đế quốc Mỹ xâm lược cùng bọn chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm, đại biểu cho giai cấp địa chủ, tư sản mại bản phản động và một bên là toàn thể nhân dân lao động và những người yêu nước miền Nam trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.
   Với lòng căm thù sâu sắc chế độ chính trị tàn bạo của Mỹ và tay sai, với ý chí thà chết quyết không chịu làm nô lệ, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, quân và dân miền Nam đã vùng dậy liên tiếp đánh bại các kế hoạch chiến lược của Mỹ, làm phá sản “chiến lược chiến tranh đặc biệt” cùng với những chiêu bài che giấu cho chế độ thực dân kiểu mới của chúng. Nếu như đế quốc Mỹ không tiếc công sức và tiền của để tô son trát phấn cho tên bù nhìn Ngô Đình Diệm, biến một tên Việt gian phản động hai đời làm tay sai cho đế quốc thành một tên “tổng thống” bù nhìn kiểu mới ở Đông Nam Á, có “lý tưởng”, có “đường lối”, có “chính sách” khả dĩ làm cho một số người bị mơ hồ và nuôi ảo tưởng đối với chúng, thì sự sụp đổ của chế độ gia đình trị của anh em Diệm – Nhu đã đánh dấu sự phá sản nghiêm trọng đối với chiến tranh tâm lý của Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

   Tuy nhiên, càng thất bại đế quốc Mỹ càng tỏ ra ngoan cố ; chúng chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm lược miền Nam. Với những chiêu bài “quốc gia”, “độc lập”, “tự do”, “dân chủ”, “cải tạo nông thôn”, “cộng đồng khai phóng”, v.v… bọn Mỹ và tay sai đã tiếp tục quảng cáo cho chính sách xâm lược thực dân kiểu mới dưới hình thức chiến tranh cục bộ của chúng. Nhưng lần này đế quốc Mỹ đã không sao khắc phục được điểm yếu về bản chất của nó là sự xâm lược trắng trợn của những đội quân viễn chinh của Mỹ và chư hầu vào miền Nam Việt Nam. Đội quân viễn chinh khổng lồ của Mỹ được ném vào chiến trường miền Nam đã làm cho mọi thủ đoạn của chiến tranh tâm lý bị vạch trần, những chiêu bài “độc lập”, “quốc gia” bị xé toạc trước dư luận của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, làm cho đế quốc Mỹ càng bị cô lập hơn bao giờ hết. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và đế quốc Mỹ trở nên gay gắt đến cực độ. Cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc ta càng sáng ngời hơn bao giờ hết. Bộ mặt xâm lược thực dân của đế quốc Mỹ đã lộ nguyên hình, nhưng càng thất bại chúng càng điên cuồng, tăng cường dùng bom đạn đánh phá tàn bạo hơn và chúng càng đẩy mạnh chiến tranh tâm lý của chúng lên một bước cực kỳ nham hiểm.

   (MỜI XEM TIẾP)

   Xóa
  2. TIẾP THEO PHẦN TRÊN )
   Sự thất bại của chúng ngày càng nặng nề bao nhiêu thì tinh thần phản chiến trong quân đội Mỹ và tay sai, tinh thần phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới, tinh thần và khí thế quyết chiến quyết thắng trong tiến công và nổi dậy của quân và dân ta ngày càng lên cao bấy nhiêu. Để che giấu sự thất bại đó, đồng thời để hòng làm lung lạc quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta, đế quốc Mỹ không từ một thủ đoạn thâm độc nào để đẩy mạnh hoạt động chiến tranh tâm lý. Hành động xâm lược bằng bom đạn của chúng càng trắng trợn, tàn bạo bao nhiêu thì liền ngay đó chiến tranh tâm lý của chúng càng ráo riết, xảo quyệt và trơ trẽn bấy nhiêu. Chúng đã thú nhận rằng “không thể tung hết tiềm năng được nếu không chủ trương đẩy mạnh hoạt động tâm lý chiến”. Rõ ràng là đế quốc Mỹ càng thất bại chúng càng điên cuồng ráo riết dùng mọi thủ đoạn chiến tranh tâm lý để phản công vào trận địa tư tưởng của quân và dân ta, với một quy mô rộng lớn và cường độ hết sức quyết liệt. Nhưng dù chúng có điên cuồng tăng cường hoạt động chiến tranh tâm lý với quy mô, cường độ lớn và quyết liệt đến thế nào nhất định những âm mưu, thủ đoạn chiến tranh tâm lý của chúng sẽ thất bại thảm hại cùng với chính sách thực dân kiểu mới của chúng.
   II. Nội dung phản động và thủ đoạn xảo quyệt của chiến tranh tâm lý của Mỹ - nguỵ
   Chiến tranh tâm lý thực chất là một thứ vũ khí tư tưởng của bọn đế quốc Mỹ đã đến ngày tàn lụi, dùng để lừa dối và bào chữa cho mưu đồ xâm lược của chủ nghĩa thực dân kiểu mới, bằng cách dùng những quan điểm phản động, những nọc độc tư tưởng của chúng để phản công và chống đỡ trước sức tiến công của tư tưởng cách mạng trong thời đại hiện nay. Trong tài liệu huấn luyện chiến tranh tâm lý, tên trùm chiến tranh tâm lý của Mỹ đã định nghĩa rằng : “Chiến tranh tâm lý là một thứ chiến tranh tìm cách thắng về quân sự mà không dùng đến phương tiện quân sự” hoặc nó là “thứ chiến tranh để giành giật lấy nhân số để ủng hộ cho phe mình”, là một “nghệ thuật chinh phục nhân tâm bằng mọi phương tiện và mọi kế hoạch”.


   Qua định nghĩa của chúng, ta thấy rõ chiến tranh tâm lý của Mỹ là sản phẩm của chủ nghĩa thực dân kiểu mới của chủ nghĩa đế quốc Mỹ đang ở vào thế bị động, thế yếu, của kẻ không có chính nghĩa đang cố tạo ra một thứ vũ khí tư tưởng để “chinh phục nhân tâm” mà thực chất là để đầu độc quần chúng lao động. Theo những nhà tư tưởng tư sản thì đây cũng là một phương thức “tái vũ trang tinh thần” cho giai cấp tư sản. Vì tất cả những tư tưởng lỗi thời của giai cấp tư sản đã bị sụp đổ, nên chúng phải tìm ra yếu tố tâm lý để nhằm khai thác mặt tâm lý, tình cảm thuộc bản năng của con người, đồng thời hết sức che giấu, hạ thấp hoặc xuyên tạc mọi ý thức tư tưởng và động cơ giác ngộ chính trị quần chúng. Yếu tố tình cảm mà chúng nói ở đây chính là những tình cảm, tư tưởng yếu đuối và lạc hậu, những tâm lý hoài nghi, lo sợ, những dục vọng thấp hèn mà chúng cho rằng trong bất kỳ người nào ít hoặc nhiều cũng đều có. Chiến tranh tâm lý đã cố khai thác những thứ vi trùng “tư tưởng” ấy để đục khoét làm cho con người ta bị héo mòn. Đó là đặc điểm quan trọng của chiến tranh tâm lý cũng như của chủ nghĩa duy tâm hiện đại luôn luôn hạ thấp lý trí mà đề cao bản năng trực giác của con người, lấy bản năng để đè bẹp lý trí, cố khai thác mặt tự phát của con người mà hạ thấp tính tự giác. Chúng ra sức dùng những quan điểm phản động che đậy dưới yếu tố tâm lý chung chung của con người để lôi cuốn, mê hoặc quần chúng. Nó chứng tỏ tính chất phản động, yếu hèn của chủ nghĩa đế quốc phản động đang giãy chết đi ngược với quy luật phát triển của xã hội, nên luôn luôn lẩn tránh ánh sáng tư tưởng của cách mạng và run sợ trước sự giác ngộ về ý thức giai cấp của quần chúng lao động.

   (MỜI XEM TIẾP)

   Xóa
  3. (TIẾP THEO PHẦN TRÊN )

   Do bản chất phản động, ngoan cố, xảo quyệt và hành động xâm lược phi nghĩa của Mỹ nên chiến tranh tâm lý cùng đồng nghĩa với sự lừa dối, xuyên tạc, vu khống, đảo lộn phải trái, trắng đen trên mọi lĩnh vực nhận thức và tư tưởng của thời đại.
   Mục đích chiến tranh tâm lý của địch chủ yếu là nhằm làm cho quân và dân ta nao núng quyết tâm chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, gây chia rẽ giữa quân và dân ta, giữa lãnh đạo và quần chúng, giữa nhân dân ta và các nước anh em.
   Trong tình hình hiện nay, chiến tranh tâm lý của địch chủ yếu nhằm vào các lực lượng vũ trang và nhân dân ta, đặc biệt là chúng rất chú trọng phá hoại tinh thần chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta, nhất là đối với những người dễ hoài nghi, dao động hoặc nhận thức chậm và những phần tử bất mãn mà chúng cho rằng có nhiều khả năng lung lạc. Ngoài ra, chúng còn dùng mọi thủ đoạn để giáo dục nhồi sọ, động viên, kích thích tinh thần chiến đấu mù quáng của đội quân đánh thuê của chúng. Đi đôi với việc dùng chiến tranh tâm lý trực tiếp tác động vào những đối tượng nói trên, địch còn thông qua những thủ đoạn chiến tranh tâm lý để cung cấp tài liệu, tạo điều kiện và hướng dẫn hoạt động tuyên truyền cho bọn phản động mà chúng gọi là “tình báo tâm lý chiến” lén lút hoạt động trong vùng giải phóng của ta.
   Nội dung những thủ đoạn chiến tranh tâm lý của chúng đã tiến hành ở miền Nam bao gồm rất nhiều vấn đề, nhưng thông thường tập trung vào khoe khoang “sức mạnh to lớn” của Mỹ, trước hết là sức mạnh quân sự hòng đe doạ quân và dân ta, tạo ra tư tưởng sợ Mỹ, gây tâm lý cầu an ; mặt khác, chúng mở những đợt tuyên truyền, rêu rao “thiện chí hoà bình thương lượng không điều kiện” hòng gây ảo tưởng hoà bình, làm giảm sút tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí chiến đấu của quân và dân ta. Chúng tìm mọi cách để vu khống, xuyên tạc đường lối, chính sách của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam hòng gây chia rẽ nội bộ ta. Chúng còn bịa đặt và thổi phồng những khó khăn và tổn thất của ta, đổi thất bại của chúng thành thắng lợi và đổi thắng lợi của ta thành thất bại hòng gây tâm lý hoang mang, dao động, thiếu tin tưởng trong quân và dân ta.

   (MỜI XEM TIẾP)

   Xóa
  4. (TIẾP THEO PHẦN TRÊN )

   Với nội dung nói trên, hoạt động chiến tranh tâm lý của Mỹ có rất nhiều thủ đoạn và hình thức cực kỳ xảo quyệt, nhưng tựu trung có mấy thủ đoạn chính sau đây :
   Một là, chúng cố làm lu mờ sự thật cơ bản bằng cách bưng bít, bóp méo sự thật, lấy một vài sự kiện vụn vặt để xuyên tạc vấn đề, nói cách khác tức là lấy hiện tượng để che đậy bản chất, làm cho những người không vững vàng khó phân biệt được thật giả, đúng sai.
   Hai là, chúng dùng lối kích động tâm lý, tung tin giật gân, khêu gợi những tư tưởng hủ hoá, hưởng lạc, gây bất mãn nội bộ mà chúng gọi là “tạo cảm kích, gây xúc động” dẫn đến hành động có lợi cho chúng vì tình cảm sai lầm bồng bột, xốc nổi.
   Ba là, nói láo một cách trắng trợn, bằng cách phóng đại, dựng đứng, tung tin, bịa đặt ra những câu chuyện như có thật để vu cáo và chống đỡ trước những sự việc đang làm cho dư luận trong nước và thế giới ca ngợi những thắng lợi, hành động anh hùng tốt đẹp của ta và nguyền rủa những hành động gian ác, tàn bạo của chúng.
   Bốn là, dùng lối tuyên truyền ra vẻ khách quan để lừa bịp dư luận, che giấu lập trường phản động của chúng.
   Ngoài những thủ đoạn gian xảo trên, chúng còn dùng nhiều thủ đoạn tinh vi khác nữa để phục vụ cho chiến tranh gián điệp của chúng.
   Đi đôi với những thủ đoạn đó, chúng sử dụng nhiều hình thức, nhiều phương tiện để tạo ra hệ thống tuyên truyền tâm lý chiến, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ với bọn chư hầu và tay sai. Chúng dùng truyền đơn một cách tập trung và liên tục bao gồm nhiều nội dung, nhiều đề tài cho nhiều đối tượng. Chúng chú trọng dùng đài phát thanh như ngoài đài phát thanh chính thức của Mỹ - nguỵ và chư hầu, chúng còn dùng hệ thống phát thanh, giả danh đảng này phái nọ với những kiểu tuyên truyền có vẻ khác nhau, nhưng lại hiệp đồng chặt chẽ với nhau trên ý đồ, đề tài và thủ đoạn. Chúng dùng loa gắn trên máy bay, trên xe, nơi công cộng để tác động tinh thần. Ngay cả lúc trận chiến đấu đang diễn ra, chúng cũng tiến hành một cách dồn dập liên tục, kết hợp chặt chẽ với những đợt chuẩn bị hoả lực của chúng. Ngoài những thủ đoạn trên, chúng còn dùng báo chí, vô tuyến truyền hình, dùng lối phao tin đồn nhảm trong nhân dân mà chúng gọi là tuyên truyền “rỉ tai”, thư “tâm lý chiến”, dùng hành động bắt cóc người của ta về mua chuộc, dụ dỗ rồi thả trở lại để tuyên truyền chính sách “chiêu hồi” của chúng, …
   Để đưa những thứ nọc độc vào tâm lý, tư tưởng mọi người, chúng cũng rất chú trọng thông qua nhiều hình thức : tin ngắn, bình luận, văn thơ, ca kịch, cải lương, tuồng, chèo, sách truyện, phim ảnh, họp báo, đối thoại, hô khẩu hiệu, v.v…
   Mọi thủ đoạn tác động tâm lý của Mỹ - nguỵ đều gắn chặt với mọi hoạt động quân sự của chúng trên chiến trường ; trước hay sau một đợt hoạt động quân sự ác liệt, chúng thường mở những đợt tiến công về chính trị và tâm lý. Vì vậy, bản thân những hoạt động quân sự mà chúng gọi là “huỷ diệt” cũng là một kiểu chiến tranh tâm lý của chúng.

   (MỜI XEM TIẾP)

   Xóa
  5. (TIẾP THEO PHẦN TRÊN )

   Nhằm phục vụ cho mục đích chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, chiến tranh tâm lý của Mỹ - nguỵ hiện nay đang tập trung vào một số vấn đề có tính chất thời sự dưới đây :
   1. Đổi trắng thay đen giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa tự vệ và xâm lược trong chiến tranh hiện nay.
   Đế quốc Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa vô cùng tàn bạo đối với nước ta. Trước đây, Mỹ đã giúp thực dân Pháp đánh nhân dân ta. Thực dân Pháp thất bại, Mỹ tiếp thu cả bộ máy tay sai và đội quân nguỵ đó, tô vẽ và xây dựng lại để làm công cụ thực hiện chủ nghĩa thực dân mới của chúng ở miền Nam và ngày nay chúng đã đưa hơn nửa triệu quân vào trực tiếp xâm lược nước ta. Ngược lại, nhân dân miền Nam, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thà chết chứ quyết không chịu cúi đầu làm nô lệ cho đế quốc Mỹ, đã vùng dậy tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng chống xâm lược để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc và tiến tới thống nhất Tổ quốc. Để che đậy và bào chữa cho hành động xâm lược trắng trợn của chúng, đế quốc Mỹ và tay sai đã ra sức dùng mọi luận điệu, nào là “Hoa Kỳ giữ lời cam kết”, nào là “Việt Nam cộng hoà” (tức bọn nguỵ) tiến hành một cuộc “chiến tranh tự vệ”. Thực chất của những cái gọi là lời cam kết chẳng qua là những thủ đoạn bịp bợm để “hợp pháp hoá” hành động xâm lược của Mỹ, chẳng khác nào Mỹ cam kết với Mỹ. Chúng còn lớn tiếng vu khống miền Bắc xâm lược miền Nam để cốt che giấu bộ mặt xâm lược trắng trợn của chúng, cố gây mơ hồ để đánh lộn sòng giữa kẻ xâm lược với người bị xâm lược. Chúng cố dùng thủ đoạn tác động tâm lý nói đi nói lại nhiều lần để mong gây cho người nghe công nhận một điều hết sức vô lý rằng người Việt Nam lại đi xâm lược người Việt Nam, còn trái lại đế quốc Mỹ cách xa Việt Nam hàng vạn dặm mang quân đội với mọi thứ vũ khí giết người tàn bạo nhất vào Việt Nam tàn sát, triệt hạ làng mạc của nhân dân Việt Nam và bị nhân dân Mỹ lên án lại là kẻ có lòng tốt, là đồng minh “tận tình giúp đỡ nhân dân miền Nam”. Bằng những danh từ bịp bợm hết sức xảo trá, lật lọng, chúng cố làm cho nhân dân ta và nhân dân thế giới lẫn lộn phải trái, trắng đen, không nhận thức được tiêu chuẩn cơ bản phân biệt kẻ xâm lược và người bị xâm lược, giữa chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa, giữa văn minh và bạo tàn trong thời đại ngày nay. Nhưng tội ác tày trời của đế quốc Mỹ và bọn tay sai trong hơn 10 năm qua là một bằng chứng hùng hồn mà bất cứ những luận điệu giả nhân giả nghĩa nào của Mỹ cũng không che lấp được.
   Ngày nay nhân dân tiến bộ và những người có thiện chí trên thế giới đã hiểu rõ cuộc chiến tranh của Mỹ và tay sai đang tiến hành ở miền Nam nước ta là cuộc chiến tranh cục bộ phản cách mạng mà thực chất là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới. Đó là bản chất cực kỳ phản động của Mỹ và tay sai, không có thủ đoạn bịp bợm nào che giấu được.

   (MỜI XEM TIẾP)

   Xóa
  6. (TIẾP THEO PHẦN TRÊN )

   2. Vu khống, xuyên tạc đường lối, chính sách của ta, ra sức tô vẽ cho chế độ thối nát của chúng
   Sự thật lịch sử không ai chối cãi được rằng nhân dân Việt Nam đã tiến hành một cuộc kháng chiến thần thánh để đánh bại bọn thực dân Pháp, giải phóng được một nửa nước và miền Bắc ngày nay đang tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Còn ở miền Nam, đế quốc Mỹ đã hất cẳng thực dân Pháp, dựng lên chính quyền bù nhìn tay sai, lập nên chế độ thực dân kiểu mới, tiếp tục chia cắt lâu dài đất nước ta. Cho đến nay, chúng vẫn trâng tráo cố lừa bịp nhân dân để mọi người công nhận chế độ thối nát của chúng ở miền Nam là chế độ “tự do”, “dân chủ”.
   Ngày nay, để tạo chỗ dựa chính trị cho đội quân viễn chinh của Mỹ tiến hành xâm lược miền Nam, đế quốc Mỹ đã ra sức sơn phết cho cái chế độ tay sai bằng những chiêu bài mới, nào là “nền đệ nhị cộng hoà đã được xây dựng trên nền tảng tự do, dân chủ chân chính”, nào là “độc lập”, “tự do”, “dân chủ”, “hợp tiến” để khoe khoang bộ mặt tay sai trá hình của nó. Sự thật là ai cũng biết rằng toàn bộ cơ cấu của chế độ thống trị tay sai ở miền Nam là do Mỹ dựng lên bằng đô la và lưỡi lê, bao gồm những tên phản động, ác ôn đại biểu lợi ích của giai cấp địa chủ và tư sản mại bản phản động đã từng làm tay sai cho đế quốc. Cái gọi là “nền đệ nhị cộng hoà” chẳng qua là một cái sân khấu múa rối mới và là chế độ thống trị tay sai kiểu Ngô Đình Diệm mà không có Diệm và tất cả những chiêu bài mới cũng chính là những cái mặt nạ thủng nát được vá víu và tô vẽ lại. Những danh từ “đẹp đẽ” trên đây cũng chỉ là những sản phẩm mới của chiến tranh tâm lý trong thời kỳ chiến tranh xâm lược cục bộ phát triển đến đỉnh cao, bộ mặt thực dân của Mỹ đã bộc lộ trắng trợn.
   Đi đôi với việc tô vẽ sơn phết cho chế độ tay sai đế quốc và chế độ tư bản chủ nghĩa mục nát trong “khối tự do”, chúng ra sức xuyên tạc, vu khống Quân Giải phóng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng, vu khống miền Bắc và phe xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, xuyên tạc chủ trương và thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam. Chúng dùng thủ đoạn đưa tin lập lờ làm ra vẻ có thật với một quan điểm phản động, gây nên những phân vân, hoài nghi để từ đó làm hỗn loạn tư tưởng người nghe không vững vàng. Chúng bịa đặt, thổi phồng những khó khăn, tổn thất của ta, dựng đứng một cách trắng trợn, giật gân những chuyện mập mờ để gây ra sự ngờ vực.
   Rõ ràng xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ chế độ và đường lối của ta hòng làm cho người nghe bị rối loạn, hoài nghi và tin những lời nói xảo trá của chúng chính là bản chất phản động của chiến tranh tâm lý.

   (MỜI XEM TIẾP)

   Xóa
  7. (TIẾP THEO PHẦN TRÊN )

   3. Bịa đặt thắng lợi giả để che giấu thất bại thật của chúng
   Mọi người đã quan tâm và theo dõi cuộc chiến tranh ở miền Nam đều xác nhận rằng : từ khi đế quốc Mỹ trực tiếp điều khiển bọn tay sai tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới ở miền Nam, chúng đã trải qua những thất bại về chiến lược ngày càng nặng nề. Từ kế hoạch chiến lược phòng ngự để bình định miền Nam, chuẩn bị tiến công miền Bắc đến chiến lược của “chiến tranh đặc biệt” đã liên tiếp phá sản thảm hại, cho đến nay chiến lược của “chiến tranh cục bộ” ở mức độ cao cũng đang thất bại rõ ràng. Trái lại, với đường lối chiến tranh nhân dân, quân và dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác ngày càng to lớn và toàn diện chưa từng có, tạo nên cục diện chiến tranh mới, mở ra những triển vọng vô cùng tươi sáng để tiến tới thắng lợi hoàn toàn.
   Những thắng lợi to lớn và toàn diện của ta, những thất bại ngày càng nặng nề của địch đã gây nên tâm lý thất bại chủ nghĩa trong nội bộ bọn xâm lược Mỹ cùng bọn tay sai và đã động viên tinh thần nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới chống chiến tranh xâm lược của Mỹ. Mỹ đang cố che giấu sự thất bại đó bằng mọi thủ đoạn của chiến tranh tâm lý. Chúng ra sức tung tin bịa đặt, dựng đứng những thất bại giả tạo một cách lố bịch về các mặt quân sự, chính trị của ta ở miền Nam và miền Bắc. Ở miền Nam chúng tuyên truyền khoác lác rằng “tình hình quân sự đã được cải thiện khả quan hơn”. Chúng bịa ra cái gọi là thắng lợi của chính sách “xây dựng nông thôn đã đẩy du kích và chủ lực Việt cộng ra khỏi nông thôn” để xuyên tạc thế tổng tiến công và nổi dậy của ta.
   Sự thật hiển nhiên đã diễn ra trên chiến trường mà ai cũng thấy rõ là sự phá sản liên tiếp của các kế hoạch chiến lược Mỹ đã đẩy chúng vào cục diện chính trị, quân sự ngày càng bất lợi, đầy dãy mâu thuẫn, lúng túng, bế tắc. Tất cả các tên tướng tài mạt vận của Mỹ từ Ha-kin, Tay-lơ, Oét-mô-len đã phải nối tiếp nhau rút lui và chính Giôn-xơn cũng phải tuyên bố xuống thang, phải bước vào bàn thương lượng mặc dù chúng còn nhiều mưu đồ đen tối. Sự thật là Mỹ thua đã rõ ràng. Tuy nhiên, chúng vẫn còn ngoan cố, càng thất bại chúng càng tàn ác, nham hiểm. Những thủ đoạn lật lọng, đổi trắng thay đen bằng những lời lẽ xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn là bản chất cực kỳ phản động của chiến tranh tâm lý của đế quốc Mỹ trong bước đường cùng của chúng ở miền Nam.

   (MỜI XEM TIẾP)

   Xóa
  8. (TIẾP THEO PHẦN TRÊN )

   4. Bịp bợm chung quanh vấn đề chiến tranh và hoà bình
   Hồ Chủ tịch đã nói : “Nhân dân ta rất yêu chuộng hoà bình, nhưng phải có độc lập, tự do thật sự thì mới có hoà bình chân chính …” (Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch nhân ngày 20-7-1968). Đó là nguyện vọng của nhân dân ta, của nhân dân tiến bộ Mỹ và của nhân dân yêu chuộng hoà bình, công lý trên thế giới. Còn trái lại, đế quốc Mỹ là kẻ đang gây ra cuộc chiến tranh xâm lược trên đất nước ta, một cuộc chiến tranh tàn bạo nhất trong lịch sử loài người. Nhưng càng thất bại chúng càng ngoan cố đẩy mạnh chiến tranh, đánh phá điên cuồng và dã man, gây nên những tội ác tày trời trên đất nước ta. Đó là sự thật không thể nào lẫn lộn được giữa bản chất xâm lược hiếu chiến của Mỹ với nguyện vọng hoà bình trong độc lập và tự do thật sự của nhân dân Việt Nam.
   Đế quốc Mỹ tuy đã thua to nhưng chúng chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta, chúng còn tiếp tục chiến tranh xâm lược. Càng tăng cường chiến tranh, đế quốc Mỹ càng đẩy mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và bọn đế quốc Mỹ lên tới mức độ gay gắt và tập trung chưa từng có. Âm mưu và hành động xâm lược của đế quốc Mỹ với sự khoe khoang cái gọi là “sức mạnh quân sự” để bắt nhân dân ta khuất phục chúng, đã bị tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đặc biệt là nhân dân Mỹ và ngay cả trong hàng ngũ quân đội Mỹ phản đối kịch liệt. Che giấu bản chất xâm lược trở thành một nội dung then chốt của chiến tranh tâm lý của đế quốc Mỹ. Gieo rắc ảo tưởng hoà bình và gây sự khủng khiếp về chiến tranh là hai mặt của chiến tranh tâm lý của Mỹ hiện nay.
   Tất cả những lập luận xảo trá của chúng từ trước tới nay chỉ là những thủ đoạn chiến tranh tâm lý cố gây ra một tâm lý sai lầm trong nhân dân thế giới và nhân dân Mỹ cũng như đối với một số người trong nhân dân ta là Mỹ có vẻ nhân nhượng, xoay xở “tìm kiếm hoà bình”. Nhưng sự thật là chúng đang tìm mọi cách lấp liếm vấn đề cơ bản nhất là : nguồn gốc cuộc chiến tranh ở Việt Nam chính là sự xâm lược của Mỹ. Chúng dùng mọi thủ đoạn của chiến tranh tâm lý bịp bợm, đê hèn, đổi trắng thay đen, đánh lộn sòng giữa kẻ cướp với chủ nhà một cách trắng trợn. Bộ mặt thật của đế quốc Mỹ đã lộ rõ với toàn bộ bản chất cực kỳ xấu xa, nguy hiểm của chúng làm cho chúng ngày càng bị cô lập hơn bao giờ hết.

   (MỜI XEM TIẾP)

   Xóa
  9. (TIẾP THEO PHẦN TRÊN )

   5. Tuyên truyền nhân sinh quan đồi truỵ
   Vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì lợi ích của cả loài người tiến bộ, quân và dân ta quyết đạp bằng mọi hy sinh gian khổ để chiến thắng một kẻ thù hung ác nhất trên thế giới. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Hồ Chủ tịch, cán bộ và chiến sĩ ta đã quên mình vì nghĩa cả, không ngại khó khăn gian khổ, không tiếc máu xương, sẵn sàng cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh.
   Cuộc chiến đấu chính nghĩa của quân và dân ta càng bước vào giai đoạn quyết liệt và phức tạp thì ngày càng có nhiều tấm gương anh hùng tiêu biểu cho truyền thống quật cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam ta. Những hành động anh hùng với những phẩm chất cao đẹp làm cho nhân dân ta càng tự hào bao nhiêu thì càng làm cho đế quốc Mỹ run sợ bấy nhiêu. Vì vậy, chúng luôn luôn tìm mọi thủ đoạn tác động tâm lý để chống lại chỗ mạnh tuyệt đối về chính trị, tinh thần của ta.
   Với quan điểm khai thác những yếu tố tiêu cực thuộc tâm lý của con người, bọn tâm lý chiến hết sức chú trọng lợi dụng uy lực của vũ khí, kỹ thuật để kết hợp với mọi thủ đoạn tác động tâm lý hòng gieo rắc tư tưởng khiếp sợ đối với sức mạnh của vũ khí. Mỗi lần đưa ra một thứ vũ khí, phương tiện kỹ thuật nào mới, chúng cố tuyên truyền thổi phồng tính năng, tác dụng của nó trên chiến trường, hết rêu rao tác dụng của máy bay lên thẳng chúng chuyển sang quảng cáo tính năng chiến đấu của máy bay B.52, máy bay phản lực F.101, F.105 đến B.52, pháo cực nhanh, v.v… để hù dọa mọi người.
   Lợi dụng hoàn cảnh chiến đấu ác liệt, chúng tuyên truyền khêu gợi cuộc sống ích kỷ cá nhân, sống gấp, gây tư tưởng tham sống sợ chết dù là phải bán rẻ lương tâm và sự nghiệp để tìm lấy cái sống nhục, sống thừa ; đồng thời chúng ra sức tuyên truyền bôi nhọ những tấm gương hy sinh để giữ vững khí tiết cách mạng. Trong hoàn cảnh gian khổ, thiếu thốn thì chúng cố tuyên truyền gieo rắc tâm lý thèm khát cuộc sống vật chất xa hoa, cách sống sa đoạ, tham sướng sợ khổ, lối sống đồi bại của Mỹ. Chúng chú trọng tuyên truyền đề cao lối sống tự do cá nhân kiểu Mỹ, đả kích cuộc sống có tổ chức, tinh thần tập thể dưới chế độ xã hội chủ nghĩa miền Bắc và trong các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng. Chúng còn đem tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, địa vị dưới chế độ bán nước hại dân hòng đầu độc, làm mờ ám lý tưởng chiến đấu cao cả của cán bộ và chiến sĩ ta.
   Xuất phát từ quan điểm cá nhân ích kỷ và nhân sinh quan tư sản, đế quốc Mỹ và tay sai đã đánh giá sai lầm ý chí chiến đấu sắt thép của quân và dân ta. Chúng tưởng rằng bom đạn tàn bạo của chúng có thể uy hiếp tinh thần và ý chí của chúng ta ; nhưng chúng không thấy rằng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cán bộ và chiến sĩ ta chẳng những không sợ hy sinh mà còn không ngừng nâng cao chí căm thù và quyết tâm chống Mỹ, cứu nước lên gấp bội. Chúng tưởng rằng gian khổ sẽ làm cho cán bộ, chiến sĩ ta nao núng, nhưng chúng không hiểu rằng, chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thì không có gian khổ, hiểm nguy nào có thể làm cho họ lùi bước, trái lại họ còn xem việc chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn là điều vinh quang đáng tự hào, luôn luôn cổ vũ họ xông lên phía trước.

   (MỜI XEM TIẾP)

   Xóa
  10. (TIẾP THEO PHẦN TRÊN )

   III. Chiến tranh tâm lý của địch rất xảo quyệt, thâm độc nhưng đầy dãy mâu thuẫn và nhất định thất bại
   Trong quá trình tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam của Mỹ, cuộc chiến đấu trên mặt trận quân sự càng rộng lớn và ác liệt bao nhiêu thì “chiến tranh chính trị”, chiến tranh tâm lý cũng phát triển lên những bước cực kỳ quyết liệt và nham hiểm bấy nhiêu, địch càng tung ra nhiều luận điệu lừa mỵ, gian dối để che giấu tội ác của chúng bấy nhiêu.
   Nhưng dù chúng có những thủ đoạn bịp bợm tinh vi đến mấy cũng không che giấu nổi bản chất xâm lược phi nghĩa và tàn bạo của chúng. Chiến tranh xâm lược của Mỹ đã trải qua bao nhiêu kế hoạch chiến lược quân sự thi nhau sụp đổ trước sức mạnh thần kỳ của cuộc chiến tranh nhân dân của ta thì chiến tranh tâm lý gắn liền với những kế hoạch chiến lược đó cũng bị thiêu cháy bấy nhiêu lần trước sức mạnh chính nghĩa của nhân dân ta. Mặc dù đế quốc Mỹ đã tăng cường những thủ đoạn bịp bợm của chúng, nhưng không có một thủ đoạn nào không bị vạch trần, không bị thất bại nhục nhã kể cả những mưu đồ do bọn trùm tâm lý chiến của Mỹ trực tiếp điều khiển.
   Nhược điểm căn bản không thể nào khắc phục được của chúng đang nằm ngay trong bản thân cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, ngược với trào lưu, trái với đạo lý, chẳng những đang bị nhân dân cả nước ta đứng lên cầm vũ khí chống lại mà còn bị cả nhân dân thế giới lên án và nguyền rủa. Đế quốc Mỹ có dùng trò ảo thuật nào, quỷ quyệt, bịp bợm, lừa dối giỏi đến mấy cũng không che giấu và bào chữa được hành động xâm lược của chúng. Chân lý để phân biệt giữa kẻ xâm lược và người bị xâm lược, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa văn minh và tàn bạo mỗi ngày càng thêm sáng ngời trước những thử thách lớn lao của chiến tranh.
   Chiến tranh tâm lý là một bộ phận của cuộc chiến tranh xâm lược cực kỳ phi nghĩa và tàn bạo của Mỹ. Dù chúng có cố tìm ra những luận điệu nào để biện bạch cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn vốn có của nó, nên chỗ yếu của chúng là lời nói trái với việc làm, ngay trong lời nói của chúng cũng trái ngược nhau, giấu đầu lòi đuôi, quanh co, lúng túng ; chẳng những quần chúng vạch trần những lời lẽ phi lý của chúng mà còn vạch trần cả những thủ đoạn bịp bợm tinh vi của chúng.
   Nhân dân ta đã trải qua nhiều thử thách trong đấu tranh cách mạng lâu dài phức tạp, đã từng đánh bại liên tiếp những tên đế quốc gian xảo nên chẳng những quân và dân ta có tinh thần dũng cảm trong đấu tranh vũ trang mà còn vững vàng trong đấu tranh chính trị, tư tưởng, luôn luôn cảnh giác trước mọi hành động và lời nói của kẻ thù.

   (MỜI XEM TIẾP)

   Xóa
  11. (TIẾP THEO VÀ HẾT)

   Bản thân nhân dân ta có rất nhiều kinh nghiệm và với ý thức rõ rệt “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã tự mình đấu tranh rất sắc bén đập tan những thủ đoạn chiến tranh tâm lý của địch. Trong nhiều cuộc đấu tranh chính trị, đồng bào ta đã dùng lý lẽ đơn giản nhưng vững chắc, đập nát các luận điệu bịp bợm của cả những tên đầu sỏ nguỵ quyền.
   Hiện nay, trên mặt trận chiến tranh tâm lý, Mỹ - nguỵ lại càng hoạt động ráo riết hơn, hòng đem sức ép của vũ khí và luận điệu hoà bình bịp bợm để khuất phục quân và dân ta. Bọn trùm tâm lý chiến của Mỹ đã công khai nói rằng : “Trên bình diện chính trị, không lúc nào bằng lúc này, chiến tranh tâm lý đang giữ vai trò trọng yếu”.
   Rõ ràng, bọn xâm lược Mỹ và tay sai đang tiến hành cuộc phản công quyết liệt vào trận địa tư tưởng của ta. Cho nên chúng ta cần phải nhận thức một cách sâu sắc rằng chiến tranh tâm lý và chống chiến tranh tâm lý chính là một mặt của cuộc đấu tranh cách mạng cực kỳ quyết liệt trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng giữa địch và ta. Cuộc đấu tranh đó đã không ngừng diễn ra hàng ngày, thậm chí từng giờ, từng phút. Càng thua đau, địch càng có nhiều quỷ kế thâm độc và nham hiểm hơn, cho nên đó cũng là một cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ và phức tạp.
   Vì vậy, việc không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác chính trị với mọi âm mưu, thủ đoạn chiến tranh tâm lý của địch cho mỗi cán bộ và chiến sĩ đã trở thành một vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết. Chúng ta không hề đánh giá cao mọi thủ đoạn tác động tâm lý của địch, nhưng chúng ta cũng quyết không chủ quan, giản đơn, coi thường mọi hành động xảo quyệt của nó. Đây chính là biểu hiện của trình độ giác ngộ chính trị cao, của tinh thần triệt để cách mạng của chúng ta.
   Vấn đề mấu chốt trong cuộc đấu tranh chống mọi hoạt động chiến tranh tâm lý vẫn là tăng cường giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng để không ngừng củng cố lập trường cách mạng thật kiên định, phân biệt rõ địch, ta ; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng khẳng định bản chất kẻ thù là tàn bạo và nham hiểm, xâm lược và hiếu chiến, phản động và phi nghĩa. Có lập trường cách mạng kiên định, vững vàng thì chắc không có thủ đoạn bịp bợm nào của kẻ địch có thể làm cho cán bộ, chiến sĩ ta mơ hồ được.
   Vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là không ngừng nâng cao lòng căm thù sâu sắc đối với giặc Mỹ xâm lược, ra sức bồi dưỡng, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng để luôn luôn nêu cao ý chí quyết chiến quyết thắng quân xâm lược. Chiến tranh tâm lý của địch luôn luôn núp dưới mọi hình thức tác động tâm lý để gieo rắc những nọc độc tư tưởng phản động của bọn đế quốc và các giai cấp phản động, đem những thèm khát lối sống cá nhân vị kỷ trong hoàn cảnh chiến đấu gay go, ác liệt và gian khổ hòng đầu độc cán bộ và chiến sĩ ta. Cho nên đi đôi với việc nâng cao lập trường, quan điểm cách mạng, mỗi cán bộ và chiến sĩ ta phải đề cao ý chí chiến đấu, luôn luôn tỉnh táo, sáng suốt giữ vững những chân lý để soi sáng cho ta giải quyết đúng đắn mọi vấn đề trong đời sống chính trị, tư tưởng, đồng thời phải trau dồi cho mình có một tình cảm đúng đắn, sâu sắc, lành mạnh, tình cảm cách mạng. Mặt khác, chúng ta phải không ngừng đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết quét sạch mọi tư tưởng tiêu cực, lạc hậu, miếng đất tốt cho mọi hoạt động của chiến tranh tâm lý.
   Chúng ta đã có hàng ngàn vạn những tấm gương chiến đấu trung kiên, bất khuất, ngàn vạn chiến sĩ gang thép chiến thắng kẻ thù trên mặt trận quân sự và cả trên mặt trận tư tưởng. Chính trong cuộc đấu tranh quyết liệt chống chiến tranh tâm lý của địch, chính nghĩa ta càng sáng ngời và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của ta càng chói lọi hơn bao giờ hết.
   Kiên quyết đánh bại chiến tranh tâm lý của địch, thắng địch trên mặt trận tư tưởng mới đảm bảo cho quân và dân ta giành thắng lợi to lớn trên chiến trường.
   Chiến tranh tâm lý của địch dù có xảo quyệt đến đâu cũng nhất định bị thất bại trước sức mạnh chính nghĩa và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta.

   (HẾT)

   Xóa
  12. (TIẾP THEO VÀ HẾT)

   Bản thân nhân dân ta có rất nhiều kinh nghiệm và với ý thức rõ rệt “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã tự mình đấu tranh rất sắc bén đập tan những thủ đoạn chiến tranh tâm lý của địch. Trong nhiều cuộc đấu tranh chính trị, đồng bào ta đã dùng lý lẽ đơn giản nhưng vững chắc, đập nát các luận điệu bịp bợm của cả những tên đầu sỏ nguỵ quyền.
   Hiện nay, trên mặt trận chiến tranh tâm lý, Mỹ - nguỵ lại càng hoạt động ráo riết hơn, hòng đem sức ép của vũ khí và luận điệu hoà bình bịp bợm để khuất phục quân và dân ta. Bọn trùm tâm lý chiến của Mỹ đã công khai nói rằng : “Trên bình diện chính trị, không lúc nào bằng lúc này, chiến tranh tâm lý đang giữ vai trò trọng yếu”.
   Rõ ràng, bọn xâm lược Mỹ và tay sai đang tiến hành cuộc phản công quyết liệt vào trận địa tư tưởng của ta. Cho nên chúng ta cần phải nhận thức một cách sâu sắc rằng chiến tranh tâm lý và chống chiến tranh tâm lý chính là một mặt của cuộc đấu tranh cách mạng cực kỳ quyết liệt trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng giữa địch và ta. Cuộc đấu tranh đó đã không ngừng diễn ra hàng ngày, thậm chí từng giờ, từng phút. Càng thua đau, địch càng có nhiều quỷ kế thâm độc và nham hiểm hơn, cho nên đó cũng là một cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ và phức tạp.
   Vì vậy, việc không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác chính trị với mọi âm mưu, thủ đoạn chiến tranh tâm lý của địch cho mỗi cán bộ và chiến sĩ đã trở thành một vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết. Chúng ta không hề đánh giá cao mọi thủ đoạn tác động tâm lý của địch, nhưng chúng ta cũng quyết không chủ quan, giản đơn, coi thường mọi hành động xảo quyệt của nó. Đây chính là biểu hiện của trình độ giác ngộ chính trị cao, của tinh thần triệt để cách mạng của chúng ta.
   Vấn đề mấu chốt trong cuộc đấu tranh chống mọi hoạt động chiến tranh tâm lý vẫn là tăng cường giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng để không ngừng củng cố lập trường cách mạng thật kiên định, phân biệt rõ địch, ta ; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng khẳng định bản chất kẻ thù là tàn bạo và nham hiểm, xâm lược và hiếu chiến, phản động và phi nghĩa. Có lập trường cách mạng kiên định, vững vàng thì chắc không có thủ đoạn bịp bợm nào của kẻ địch có thể làm cho cán bộ, chiến sĩ ta mơ hồ được.
   Vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là không ngừng nâng cao lòng căm thù sâu sắc đối với giặc Mỹ xâm lược, ra sức bồi dưỡng, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng để luôn luôn nêu cao ý chí quyết chiến quyết thắng quân xâm lược. Chiến tranh tâm lý của địch luôn luôn núp dưới mọi hình thức tác động tâm lý để gieo rắc những nọc độc tư tưởng phản động của bọn đế quốc và các giai cấp phản động, đem những thèm khát lối sống cá nhân vị kỷ trong hoàn cảnh chiến đấu gay go, ác liệt và gian khổ hòng đầu độc cán bộ và chiến sĩ ta. Cho nên đi đôi với việc nâng cao lập trường, quan điểm cách mạng, mỗi cán bộ và chiến sĩ ta phải đề cao ý chí chiến đấu, luôn luôn tỉnh táo, sáng suốt giữ vững những chân lý để soi sáng cho ta giải quyết đúng đắn mọi vấn đề trong đời sống chính trị, tư tưởng, đồng thời phải trau dồi cho mình có một tình cảm đúng đắn, sâu sắc, lành mạnh, tình cảm cách mạng. Mặt khác, chúng ta phải không ngừng đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết quét sạch mọi tư tưởng tiêu cực, lạc hậu, miếng đất tốt cho mọi hoạt động của chiến tranh tâm lý.
   Chúng ta đã có hàng ngàn vạn những tấm gương chiến đấu trung kiên, bất khuất, ngàn vạn chiến sĩ gang thép chiến thắng kẻ thù trên mặt trận quân sự và cả trên mặt trận tư tưởng. Chính trong cuộc đấu tranh quyết liệt chống chiến tranh tâm lý của địch, chính nghĩa ta càng sáng ngời và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của ta càng chói lọi hơn bao giờ hết.
   Kiên quyết đánh bại chiến tranh tâm lý của địch, thắng địch trên mặt trận tư tưởng mới đảm bảo cho quân và dân ta giành thắng lợi to lớn trên chiến trường.
   Chiến tranh tâm lý của địch dù có xảo quyệt đến đâu cũng nhất định bị thất bại trước sức mạnh chính nghĩa và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta.

   (HẾT)

   Xóa
  13. (TIẾP THEO PHẦN TRÊN )

   III. Chiến tranh tâm lý của địch rất xảo quyệt, thâm độc nhưng đầy dãy mâu thuẫn và nhất định thất bại
   Trong quá trình tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam của Mỹ, cuộc chiến đấu trên mặt trận quân sự càng rộng lớn và ác liệt bao nhiêu thì “chiến tranh chính trị”, chiến tranh tâm lý cũng phát triển lên những bước cực kỳ quyết liệt và nham hiểm bấy nhiêu, địch càng tung ra nhiều luận điệu lừa mỵ, gian dối để che giấu tội ác của chúng bấy nhiêu.
   Nhưng dù chúng có những thủ đoạn bịp bợm tinh vi đến mấy cũng không che giấu nổi bản chất xâm lược phi nghĩa và tàn bạo của chúng. Chiến tranh xâm lược của Mỹ đã trải qua bao nhiêu kế hoạch chiến lược quân sự thi nhau sụp đổ trước sức mạnh thần kỳ của cuộc chiến tranh nhân dân của ta thì chiến tranh tâm lý gắn liền với những kế hoạch chiến lược đó cũng bị thiêu cháy bấy nhiêu lần trước sức mạnh chính nghĩa của nhân dân ta. Mặc dù đế quốc Mỹ đã tăng cường những thủ đoạn bịp bợm của chúng, nhưng không có một thủ đoạn nào không bị vạch trần, không bị thất bại nhục nhã kể cả những mưu đồ do bọn trùm tâm lý chiến của Mỹ trực tiếp điều khiển.
   Nhược điểm căn bản không thể nào khắc phục được của chúng đang nằm ngay trong bản thân cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, ngược với trào lưu, trái với đạo lý, chẳng những đang bị nhân dân cả nước ta đứng lên cầm vũ khí chống lại mà còn bị cả nhân dân thế giới lên án và nguyền rủa. Đế quốc Mỹ có dùng trò ảo thuật nào, quỷ quyệt, bịp bợm, lừa dối giỏi đến mấy cũng không che giấu và bào chữa được hành động xâm lược của chúng. Chân lý để phân biệt giữa kẻ xâm lược và người bị xâm lược, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa văn minh và tàn bạo mỗi ngày càng thêm sáng ngời trước những thử thách lớn lao của chiến tranh.
   Chiến tranh tâm lý là một bộ phận của cuộc chiến tranh xâm lược cực kỳ phi nghĩa và tàn bạo của Mỹ. Dù chúng có cố tìm ra những luận điệu nào để biện bạch cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn vốn có của nó, nên chỗ yếu của chúng là lời nói trái với việc làm, ngay trong lời nói của chúng cũng trái ngược nhau, giấu đầu lòi đuôi, quanh co, lúng túng ; chẳng những quần chúng vạch trần những lời lẽ phi lý của chúng mà còn vạch trần cả những thủ đoạn bịp bợm tinh vi của chúng.
   Nhân dân ta đã trải qua nhiều thử thách trong đấu tranh cách mạng lâu dài phức tạp, đã từng đánh bại liên tiếp những tên đế quốc gian xảo nên chẳng những quân và dân ta có tinh thần dũng cảm trong đấu tranh vũ trang mà còn vững vàng trong đấu tranh chính trị, tư tưởng, luôn luôn cảnh giác trước mọi hành động và lời nói của kẻ thù.

   (MỜI XEM TIẾP)

   Xóa
  14. (TIẾP THEO PHẦN TRÊN )

   4. Bịp bợm chung quanh vấn đề chiến tranh và hoà bình
   Hồ Chủ tịch đã nói : “Nhân dân ta rất yêu chuộng hoà bình, nhưng phải có độc lập, tự do thật sự thì mới có hoà bình chân chính …” (Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch nhân ngày 20-7-1968). Đó là nguyện vọng của nhân dân ta, của nhân dân tiến bộ Mỹ và của nhân dân yêu chuộng hoà bình, công lý trên thế giới. Còn trái lại, đế quốc Mỹ là kẻ đang gây ra cuộc chiến tranh xâm lược trên đất nước ta, một cuộc chiến tranh tàn bạo nhất trong lịch sử loài người. Nhưng càng thất bại chúng càng ngoan cố đẩy mạnh chiến tranh, đánh phá điên cuồng và dã man, gây nên những tội ác tày trời trên đất nước ta. Đó là sự thật không thể nào lẫn lộn được giữa bản chất xâm lược hiếu chiến của Mỹ với nguyện vọng hoà bình trong độc lập và tự do thật sự của nhân dân Việt Nam.
   Đế quốc Mỹ tuy đã thua to nhưng chúng chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta, chúng còn tiếp tục chiến tranh xâm lược. Càng tăng cường chiến tranh, đế quốc Mỹ càng đẩy mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và bọn đế quốc Mỹ lên tới mức độ gay gắt và tập trung chưa từng có. Âm mưu và hành động xâm lược của đế quốc Mỹ với sự khoe khoang cái gọi là “sức mạnh quân sự” để bắt nhân dân ta khuất phục chúng, đã bị tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đặc biệt là nhân dân Mỹ và ngay cả trong hàng ngũ quân đội Mỹ phản đối kịch liệt. Che giấu bản chất xâm lược trở thành một nội dung then chốt của chiến tranh tâm lý của đế quốc Mỹ. Gieo rắc ảo tưởng hoà bình và gây sự khủng khiếp về chiến tranh là hai mặt của chiến tranh tâm lý của Mỹ hiện nay.
   Tất cả những lập luận xảo trá của chúng từ trước tới nay chỉ là những thủ đoạn chiến tranh tâm lý cố gây ra một tâm lý sai lầm trong nhân dân thế giới và nhân dân Mỹ cũng như đối với một số người trong nhân dân ta là Mỹ có vẻ nhân nhượng, xoay xở “tìm kiếm hoà bình”. Nhưng sự thật là chúng đang tìm mọi cách lấp liếm vấn đề cơ bản nhất là : nguồn gốc cuộc chiến tranh ở Việt Nam chính là sự xâm lược của Mỹ. Chúng dùng mọi thủ đoạn của chiến tranh tâm lý bịp bợm, đê hèn, đổi trắng thay đen, đánh lộn sòng giữa kẻ cướp với chủ nhà một cách trắng trợn. Bộ mặt thật của đế quốc Mỹ đã lộ rõ với toàn bộ bản chất cực kỳ xấu xa, nguy hiểm của chúng làm cho chúng ngày càng bị cô lập hơn bao giờ hết.

   (MỜI XEM TIẾP)

   Xóa
  15. (TIẾP THEO PHẦN TRÊN )

   3. Bịa đặt thắng lợi giả để che giấu thất bại thật của chúng
   Mọi người đã quan tâm và theo dõi cuộc chiến tranh ở miền Nam đều xác nhận rằng : từ khi đế quốc Mỹ trực tiếp điều khiển bọn tay sai tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới ở miền Nam, chúng đã trải qua những thất bại về chiến lược ngày càng nặng nề. Từ kế hoạch chiến lược phòng ngự để bình định miền Nam, chuẩn bị tiến công miền Bắc đến chiến lược của “chiến tranh đặc biệt” đã liên tiếp phá sản thảm hại, cho đến nay chiến lược của “chiến tranh cục bộ” ở mức độ cao cũng đang thất bại rõ ràng. Trái lại, với đường lối chiến tranh nhân dân, quân và dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác ngày càng to lớn và toàn diện chưa từng có, tạo nên cục diện chiến tranh mới, mở ra những triển vọng vô cùng tươi sáng để tiến tới thắng lợi hoàn toàn.
   Những thắng lợi to lớn và toàn diện của ta, những thất bại ngày càng nặng nề của địch đã gây nên tâm lý thất bại chủ nghĩa trong nội bộ bọn xâm lược Mỹ cùng bọn tay sai và đã động viên tinh thần nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới chống chiến tranh xâm lược của Mỹ. Mỹ đang cố che giấu sự thất bại đó bằng mọi thủ đoạn của chiến tranh tâm lý. Chúng ra sức tung tin bịa đặt, dựng đứng những thất bại giả tạo một cách lố bịch về các mặt quân sự, chính trị của ta ở miền Nam và miền Bắc. Ở miền Nam chúng tuyên truyền khoác lác rằng “tình hình quân sự đã được cải thiện khả quan hơn”. Chúng bịa ra cái gọi là thắng lợi của chính sách “xây dựng nông thôn đã đẩy du kích và chủ lực Việt cộng ra khỏi nông thôn” để xuyên tạc thế tổng tiến công và nổi dậy của ta.
   Sự thật hiển nhiên đã diễn ra trên chiến trường mà ai cũng thấy rõ là sự phá sản liên tiếp của các kế hoạch chiến lược Mỹ đã đẩy chúng vào cục diện chính trị, quân sự ngày càng bất lợi, đầy dãy mâu thuẫn, lúng túng, bế tắc. Tất cả các tên tướng tài mạt vận của Mỹ từ Ha-kin, Tay-lơ, Oét-mô-len đã phải nối tiếp nhau rút lui và chính Giôn-xơn cũng phải tuyên bố xuống thang, phải bước vào bàn thương lượng mặc dù chúng còn nhiều mưu đồ đen tối. Sự thật là Mỹ thua đã rõ ràng. Tuy nhiên, chúng vẫn còn ngoan cố, càng thất bại chúng càng tàn ác, nham hiểm. Những thủ đoạn lật lọng, đổi trắng thay đen bằng những lời lẽ xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn là bản chất cực kỳ phản động của chiến tranh tâm lý của đế quốc Mỹ trong bước đường cùng của chúng ở miền Nam.

   (MỜI XEM TIẾP)

   Xóa
  16. (TIẾP THEO PHẦN TRÊN )

   2. Vu khống, xuyên tạc đường lối, chính sách của ta, ra sức tô vẽ cho chế độ thối nát của chúng
   Sự thật lịch sử không ai chối cãi được rằng nhân dân Việt Nam đã tiến hành một cuộc kháng chiến thần thánh để đánh bại bọn thực dân Pháp, giải phóng được một nửa nước và miền Bắc ngày nay đang tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Còn ở miền Nam, đế quốc Mỹ đã hất cẳng thực dân Pháp, dựng lên chính quyền bù nhìn tay sai, lập nên chế độ thực dân kiểu mới, tiếp tục chia cắt lâu dài đất nước ta. Cho đến nay, chúng vẫn trâng tráo cố lừa bịp nhân dân để mọi người công nhận chế độ thối nát của chúng ở miền Nam là chế độ “tự do”, “dân chủ”.
   Ngày nay, để tạo chỗ dựa chính trị cho đội quân viễn chinh của Mỹ tiến hành xâm lược miền Nam, đế quốc Mỹ đã ra sức sơn phết cho cái chế độ tay sai bằng những chiêu bài mới, nào là “nền đệ nhị cộng hoà đã được xây dựng trên nền tảng tự do, dân chủ chân chính”, nào là “độc lập”, “tự do”, “dân chủ”, “hợp tiến” để khoe khoang bộ mặt tay sai trá hình của nó. Sự thật là ai cũng biết rằng toàn bộ cơ cấu của chế độ thống trị tay sai ở miền Nam là do Mỹ dựng lên bằng đô la và lưỡi lê, bao gồm những tên phản động, ác ôn đại biểu lợi ích của giai cấp địa chủ và tư sản mại bản phản động đã từng làm tay sai cho đế quốc. Cái gọi là “nền đệ nhị cộng hoà” chẳng qua là một cái sân khấu múa rối mới và là chế độ thống trị tay sai kiểu Ngô Đình Diệm mà không có Diệm và tất cả những chiêu bài mới cũng chính là những cái mặt nạ thủng nát được vá víu và tô vẽ lại. Những danh từ “đẹp đẽ” trên đây cũng chỉ là những sản phẩm mới của chiến tranh tâm lý trong thời kỳ chiến tranh xâm lược cục bộ phát triển đến đỉnh cao, bộ mặt thực dân của Mỹ đã bộc lộ trắng trợn.
   Đi đôi với việc tô vẽ sơn phết cho chế độ tay sai đế quốc và chế độ tư bản chủ nghĩa mục nát trong “khối tự do”, chúng ra sức xuyên tạc, vu khống Quân Giải phóng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng, vu khống miền Bắc và phe xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, xuyên tạc chủ trương và thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam. Chúng dùng thủ đoạn đưa tin lập lờ làm ra vẻ có thật với một quan điểm phản động, gây nên những phân vân, hoài nghi để từ đó làm hỗn loạn tư tưởng người nghe không vững vàng. Chúng bịa đặt, thổi phồng những khó khăn, tổn thất của ta, dựng đứng một cách trắng trợn, giật gân những chuyện mập mờ để gây ra sự ngờ vực.
   Rõ ràng xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ chế độ và đường lối của ta hòng làm cho người nghe bị rối loạn, hoài nghi và tin những lời nói xảo trá của chúng chính là bản chất phản động của chiến tranh tâm lý.

   (MỜI XEM TIẾP)

   Xóa
  17. NHỮNG CON SỐ CỦA MĨ:

   NGUỒN :http://trandotacpham.blogspot.com/2012/04/nhung-con-so-cua-my.html

   Mỹ thường khoe là Mỹ giàu, Mỹ mạnh, Mỹ yêu hòa bình, không thích bạo lực, Mỹ là chính nghĩa và Mỹ vẫn đang thắng ở Việt Nam. Vậy thử đem những con số mà Mỹ khoe ra hỏi lại Giôn-xơn và bè lũ xem nó trả lời ra sao để bà con xét đoán.

   1) Hiện bây giờ Mỹ có 380.000 quân Mỹ, 52.000 quân chư hầu và 617.000 quân ngụy, tổng cộng khoảng 1.049.000 quân. Vậy mà hơn 1 triệu quân trang bị đầy đủ, rất nhiều xe tăng, phi cơ, đại bác đánh với một đội quân mà Mỹ cho là có 280.000 mà trong đó đã quá nửa là du kích, Mỹ vẫn kêu thiếu quân – Thế là Mỹ mạnh hay Mỹ yếu ?

   2) Mỹ và ngụy có ngót 4000 máy bay các loại, hơn 3000 xe bọc thép các loại, hơn 2000 khẩu pháo hạng nặng (chưa kể hạm đội 7), có cả máy bay khổng lồ B.52. Trong khi ấy Quân Giải phóng không có một máy bay nào, không có một xe tăng nào, không có một khẩu pháo hạng nặng nào. Thế mà Mỹ vẫn kêu thiếu, quân không đánh được Quân Giải phóng. Té ra hàng nghìn máy bay, xe bọc thép và pháo hạng nặng của Mỹ vẫn không làm gì được (tức là thua) Quân Giải phóng chỉ có đi trên đất và trang bị nhẹ, vậy thì Mỹ mạnh hay Mỹ yếu ?

   3) Mỹ khoe Mỹ thắng to, đánh cho Quân Giải phóng thua tơi bời, v.v… mà Mỹ chỉ bị “thương vong nhẹ”. Cứ theo con số Bộ Quốc phòng Mỹ mà báo New York Herald Tribune ngày 17-10-1966 đã nêu lên thì :
   - Tháng 1-1966, Mỹ chết 747, ngụy chết 282. Còn Việt cộng chết (đếm được xác hẳn hoi) 3188, như vậy là phe Mỹ chết có 1029 mà Việt cộng chết 3188, tức là gấp 3,
   - Tháng 6-1966, thì Mỹ và ngụy chết 1363. Còn Việt cộng chết 5550, như thế là gấp 4,
   - Tháng 7-1966, thì Mỹ ngụy chết 1259 mà Việt cộng chết 5945, tức là gấp 5,
   - Đến tháng 8 thì Mỹ ngụy chết 1107 mà Việt cộng chết những 6785, tức là gấp 6 (đây là chỉ tính số chết và không tính người bị thương).
   Thế là quân Mỹ ngày càng thắng to, càng ngày đánh càng giỏi. Thế mà đến tháng 10, Mác Na-ma-ra lại phải vội vàng sang thị sát tình hình và cả Mác Na-ma-ra và Oét-mơ-rơ-len đều kêu lên không đủ quân để đánh Việt cộng và đã nhiều lần kêu lên là 3 người lính Mỹ ngụy đánh 1 Việt cộng không nổi, 4 người đánh cũng không nổi, phải 10 người thì mới may ra.
   Quái thật, cứ một lính Mỹ ngụy chết thì đã phải 6 Việt cộng chết rồi kia mà. Cứ như thế thì độ 10 vạn quân Mỹ ngụy cũng đủ đánh bại 60 vạn quân Việt cộng mới phải chứ. Sao lại tính liều đến 10 mạng lính mới mong diệt 1 Việt cộng. Khó hiểu quá. Thế là Mỹ thắng hay Mỹ thua.

   (MỜI XEM TIẾP)

   Xóa
  18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  19. (TIẾP THEO VÀ HẾT)

   4) Mỹ khoe Mỹ yêu hòa bình, không thích dùng vũ lực, Mỹ bảo là Việt cộng dùng vũ lực uy hiếp an ninh của Mỹ nên Mỹ mới tự vệ. Thế ta hỏi lại : Mỹ ngụy dùng hơn 1 triệu quân gần 4000 máy bay, 3000 xe bọc thép, hơn 2000 khẩu pháo hạng nặng, bỏ ra hơn 20 tỷ đô la một năm, dùng 63 vạn tấn bom một năm (1966) chưa kể các thứ đạn pháo khác và chất độc hóa học, có một bộ máy tay sai rất to gồm hàng trăm nhà tù, gồm gần 7 vạn cảnh sát, để cố gom và trị lấy bảy, tám triệu dân ở miền Nam, thỉnh thoảng bỏ bom nhầm cũng làm chết hàng chục hàng trăm thường dân.
   Trong khi ấy Quân Giải phóng là một đội quân mà Mỹ bảo là có độ 28 vạn người phần lớn là du kích, không có pháo binh nặng, không có xe tăng, phi cơ và hạm đội.
   Vậy ai dùng nhiều vũ lực ? Mỹ kêu lên như thế có khác gì một đám cướp dao súng đầy người, chém giết người ta, bị người ta chống lại thì lại kêu khóc thảm thiết là người ta cầm roi bắt nạt.
   Thử hỏi những ai ra cái điều người đứng giữa can hai bên không phân biệt kẻ ăn cướp và người bị ăn cướp là người như thế nào ? Nếu không phải ăn đô la rồi bênh che một cách nhục nhã cho Mỹ như Uyn-xơn, Bờ-rao ở Anh thì cũng là ngu ngốc, vô tình mà bênh che cho kẻ cướp.
   5) Mỹ bảo Mỹ là bạn nhân dân Việt Nam, được nhân dân Việt Nam yêu quý lắm đấy. Mỹ bảo là bọn tay sai trong cái chính quyền bù nhìn ở Sài Gòn là hợp pháp, là chân chính của nhân dân, còn Mặt trận Dân tộc Giải phóng là một nhúm người bị nhân dân ghét bỏ, v.v… Ta cũng tính thử : Mỹ và ngụy được lòng dân, mà tại sao một đội quân gồm hơn 50 vạn có cả máy bay, xe tăng, có nhiều nhà tù, máy chém đã giết và bỏ tù hàng chục vạn người và mỗi năm Mỹ cho ngụy hàng ba trăm đến năm trăm triệu đô la, có hàng vạn cố vấn và cho quân ngụy đủ các thứ súng đạn máy móc, vậy mà cái chính quyền đó vẫn không đứng vững được ? Đã thế Mỹ vẫn còn kêu lên là tại Việt cộng được miền Bắc giúp đỡ, xúi giục. Ờ ! thế tại sao hiện nay hơn 1 triệu quân Mỹ ngụy, riêng quân Mỹ gần 40 vạn tên với tất cả gần 50 viên tướng, chi phí một số tiền hàng năm trên 20 tỷ đô la, mà làm sao vẫn không “chiếm trái tim, khối óc” trọn vẹn được 4 đến 5 triệu dân mà chúng đang kìm kẹp ? Thế rồi quân du kích mà Mỹ cho là có đến 280.000 người thì lại được đến chục triệu dân nghe theo và cảm tình (đó là tính theo Mỹ ngụy). Thế là thế nào ? Một bên thì cứ 5 người dân (trong số 5 triệu) có 1 lính Mỹ ngụy, kèm theo máy bay, đại bác để kìm kẹp và Mỹ tốn mất 4000 đô la một năm để dọa nạt và mua chuộc mà không yên. Một bên thì một người chiến sĩ hay cán bộ Quân Giải phóng không có pháo binh, cơ giới, không quân gì cả mà lại được hơn 35 người dân nghe theo và cảm tình.
   Thế mà Mỹ lại ra điều oan ức, khổ sở kiện với thế giới rằng Quân Giải phóng dùng vũ lực bắt ép dân chúng, còn Mỹ thì che chở cho dân chúng Việt Nam.
   6) Từ tháng 4 năm 1965 đến cuối năm 1966, trung bình cứ mỗi tháng thì Mỹ và bè lũ chư hầu từ nước Anh trở xuống có một sáng kiến “hòa bình”, nói rất là ngọt ngào uốn éo. Nhưng trong 20 tháng nhiều sáng kiến hòa bình đó Mỹ đã đưa vào Nam Việt Nam 380.000 quân Mỹ, khoảng 2 triệu tấn bom đạn, khoảng năm vạn phi vụ ném bom bắn phá miền Bắc. Như thế là trung bình cứ mỗi lần nói hòa bình của Mỹ thì đưa thêm hai vạn quân, mười vạn tấn bom đạn vào miền Nam và hơn 2000 lần ném bom vào miền Bắc để thực hiện cái hòa bình của Mỹ.
   Tất cả các con số trên là đều do Mỹ tính toán và đưa tin. Những con số trên nói lên cái gì ?
   Nói lên : Mỹ yếu, Mỹ thua, Mỹ lừa bịp, Mỹ xâm lược hiếu chiến, Mỹ nói láo và hay nói ngược. Cho nên khi nào thấy chúng hay nói đến thắng lợi của chúng tức là lúc chúng thua to. Khi nào chúng nói đến hòa bình tức là phải chuẩn bị đánh chúng nhiều hơn. Mọi người chắc đều phải kết luận như thế, trừ những tên bán nước và những người ngu.

   (HẾT)

   Xóa
  20. (TIẾP THEO VÀ HẾT)

   4) Mỹ khoe Mỹ yêu hòa bình, không thích dùng vũ lực, Mỹ bảo là Việt cộng dùng vũ lực uy hiếp an ninh của Mỹ nên Mỹ mới tự vệ. Thế ta hỏi lại : Mỹ ngụy dùng hơn 1 triệu quân gần 4000 máy bay, 3000 xe bọc thép, hơn 2000 khẩu pháo hạng nặng, bỏ ra hơn 20 tỷ đô la một năm, dùng 63 vạn tấn bom một năm (1966) chưa kể các thứ đạn pháo khác và chất độc hóa học, có một bộ máy tay sai rất to gồm hàng trăm nhà tù, gồm gần 7 vạn cảnh sát, để cố gom và trị lấy bảy, tám triệu dân ở miền Nam, thỉnh thoảng bỏ bom nhầm cũng làm chết hàng chục hàng trăm thường dân.
   Trong khi ấy Quân Giải phóng là một đội quân mà Mỹ bảo là có độ 28 vạn người phần lớn là du kích, không có pháo binh nặng, không có xe tăng, phi cơ và hạm đội.
   Vậy ai dùng nhiều vũ lực ? Mỹ kêu lên như thế có khác gì một đám cướp dao súng đầy người, chém giết người ta, bị người ta chống lại thì lại kêu khóc thảm thiết là người ta cầm roi bắt nạt.
   Thử hỏi những ai ra cái điều người đứng giữa can hai bên không phân biệt kẻ ăn cướp và người bị ăn cướp là người như thế nào ? Nếu không phải ăn đô la rồi bênh che một cách nhục nhã cho Mỹ như Uyn-xơn, Bờ-rao ở Anh thì cũng là ngu ngốc, vô tình mà bênh che cho kẻ cướp.
   5) Mỹ bảo Mỹ là bạn nhân dân Việt Nam, được nhân dân Việt Nam yêu quý lắm đấy. Mỹ bảo là bọn tay sai trong cái chính quyền bù nhìn ở Sài Gòn là hợp pháp, là chân chính của nhân dân, còn Mặt trận Dân tộc Giải phóng là một nhúm người bị nhân dân ghét bỏ, v.v… Ta cũng tính thử : Mỹ và ngụy được lòng dân, mà tại sao một đội quân gồm hơn 50 vạn có cả máy bay, xe tăng, có nhiều nhà tù, máy chém đã giết và bỏ tù hàng chục vạn người và mỗi năm Mỹ cho ngụy hàng ba trăm đến năm trăm triệu đô la, có hàng vạn cố vấn và cho quân ngụy đủ các thứ súng đạn máy móc, vậy mà cái chính quyền đó vẫn không đứng vững được ? Đã thế Mỹ vẫn còn kêu lên là tại Việt cộng được miền Bắc giúp đỡ, xúi giục. Ờ ! thế tại sao hiện nay hơn 1 triệu quân Mỹ ngụy, riêng quân Mỹ gần 40 vạn tên với tất cả gần 50 viên tướng, chi phí một số tiền hàng năm trên 20 tỷ đô la, mà làm sao vẫn không “chiếm trái tim, khối óc” trọn vẹn được 4 đến 5 triệu dân mà chúng đang kìm kẹp ? Thế rồi quân du kích mà Mỹ cho là có đến 280.000 người thì lại được đến chục triệu dân nghe theo và cảm tình (đó là tính theo Mỹ ngụy). Thế là thế nào ? Một bên thì cứ 5 người dân (trong số 5 triệu) có 1 lính Mỹ ngụy, kèm theo máy bay, đại bác để kìm kẹp và Mỹ tốn mất 4000 đô la một năm để dọa nạt và mua chuộc mà không yên. Một bên thì một người chiến sĩ hay cán bộ Quân Giải phóng không có pháo binh, cơ giới, không quân gì cả mà lại được hơn 35 người dân nghe theo và cảm tình.
   Thế mà Mỹ lại ra điều oan ức, khổ sở kiện với thế giới rằng Quân Giải phóng dùng vũ lực bắt ép dân chúng, còn Mỹ thì che chở cho dân chúng Việt Nam.
   6) Từ tháng 4 năm 1965 đến cuối năm 1966, trung bình cứ mỗi tháng thì Mỹ và bè lũ chư hầu từ nước Anh trở xuống có một sáng kiến “hòa bình”, nói rất là ngọt ngào uốn éo. Nhưng trong 20 tháng nhiều sáng kiến hòa bình đó Mỹ đã đưa vào Nam Việt Nam 380.000 quân Mỹ, khoảng 2 triệu tấn bom đạn, khoảng năm vạn phi vụ ném bom bắn phá miền Bắc. Như thế là trung bình cứ mỗi lần nói hòa bình của Mỹ thì đưa thêm hai vạn quân, mười vạn tấn bom đạn vào miền Nam và hơn 2000 lần ném bom vào miền Bắc để thực hiện cái hòa bình của Mỹ.
   Tất cả các con số trên là đều do Mỹ tính toán và đưa tin. Những con số trên nói lên cái gì ?
   Nói lên : Mỹ yếu, Mỹ thua, Mỹ lừa bịp, Mỹ xâm lược hiếu chiến, Mỹ nói láo và hay nói ngược. Cho nên khi nào thấy chúng hay nói đến thắng lợi của chúng tức là lúc chúng thua to. Khi nào chúng nói đến hòa bình tức là phải chuẩn bị đánh chúng nhiều hơn. Mọi người chắc đều phải kết luận như thế, trừ những tên bán nước và những người ngu.

   (HẾT)

   Xóa
 3. GADDAFI ĐỘC ÁC VỚI NGƯỜI DÂN THẾ NÀY ĐÂY

  NGUỒN : http://www.schweizmagazin.ch/news/ausland/8852-grausam-war-Gaddafi.html .

  Nội dụng của bài báo như sau:

  "Gaddafi độc ác với người dân thế này đây"

  Nhà độc tài Gaddafi đã đối xử với người dân của họ ra sao, lịch sử sẽ cho chúng ta biết sự thật. Đây là những nỗi đau khổ mà người dân Lybia phải gánh chịu suốt 40 năm qua dưới chế độ độc tài hà khắc vô nhân đạo, không có tự do dân chủ, mất hết nhân quyền:
  1. Không hề có hóa đơn tiền điện vì điện hoàn toàn miễn phí cho dân
  2. Vay tiền không phải trả lãi. Tất cả các ngân hàng đều cho dân vay tiền không lãi điều này được ghi rõ thành luật.
  3 Sở hữu một căn hộ hoặc một căn nhà là quyền cơ bản nhất của công dân Lybia.
  4 Tất cả các cặp vợ chồng mới cưới được cấp 50 ngàn USD. Với số tiền đó để giúp họ có thể mua căn hộ hoặc nhà ở.
  5 Giáo dục và y tế ở Lybia là miễn phí hoàn toàn. Trước khi Gadafi lên nắm quyền chỉ có 25% dân biết đọc và biết viết, sau khi ông lên nắm quyền là 83%.
  6 Ai muốn làm nông nghiệp sẽ được nhận đất nông nghiệp và một căn nhà, máy, giống và bò miễn phí cho thời gian đầu.
  7 Những ai muốn đi học nước ngoài hoặc bị bệnh không chữa trong nước được có thể ra nước ngòai, nhà nước trả 2300 USD cho mỗi tháng cho tiền nhà, tiền đi lại.
  8 Mua xe hơi sẽ được nhà nước hỗ trợ 50% giá.
  9 Xăng ở Lybia giá 0,14 USD / lit
  10 Một người Lybia không kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp, nhà nước sẽ hỗ trợ lương bình quân của nghề đó cho tới khi nào kiếm được việc làm đúng nghề mình học
  11 Lybia không có nợ nước ngoài. Dự trữ ngoại tệ là 150 tỷ USD. Số tiền này hiện nay đang bị đóng băng ở nước ngoài và tình hình sẽ mất vĩnh viễn
  12 Tiền bán dầu sẽ trả một phần trực tiếp vào tài khoản từng công dân LYbia
  13 Một người mẹ sau khi sinh được nhận ngay 5000 USD hỗ trợ
  14 25% người dân Lybia tốt nghiệp đại học
  15 Kế hoạch làm đường dẫn nước ngọt “Great-Man-Made-River-Projekt” cung cấp cho người dân Lybia và nông nghiệp là đường dẫn nước nhân tạo lớn nhất thế giới.

  Xin cảm ơn chúa trời đã cho NATO và quân nổi dậy đã "cứu người dân" ra khỏi thảm khổ đó.
  (Theo Karel Phùng Fb)

  Trả lờiXóa
 4. XUẤT SIÊU DÂN CHỦ

  NGUỒN:http://danoanlentieng.blogspot.com/

  Một thực tế đang xảy ra, là hiện nay cán cân thương mại xuất, nhập khẩu của Mỹ đang bị chênh lệch khá lớn. Đó cũng là hệ quả của chính sách "ngoại biên" của Mỹ và các nước đồng minh. Hiện nay, Mỹ như bị điêu đứng với các khoản tiền chi cho các hoạt động đầu tư vào các hoạt động xuất khẩu dân chủ, làm cho đất nước rơi vào tình trạng nhập siêu rất lớn.
  Có một điều không thể phủ nhận rằng Mỹ là một trong những cường quốc có nền kinh tế phát triển hàng đầu. Tuy nhiên không chỉ mạnh về công nghệ và tài nguyên, Mỹ còn được biết đến như một quốc gia xuất khẩu "DÂN CHỦ" lớn nhất và nhiều nhất Thế Giới.

  NGÀNH KINH TẾ MỚI

  Nhắc đến Mỹ là người ta sẽ nghĩ ngay đến thiên đường, nơi mà cái gì cũng được coi là “nhất”: giàu có nhất, có nền giáo dục tốt nhất, chất lượng sống tốt nhất, dân chủ nhất, coi trong quyền con người và tự do nhất trên thế giới… Oops! Nói đến dân chủ và nhân quyền chắc phải suy nghĩ lại một chút. Nhưng thôi ta cứ tạm coi là nước Mỹ cái gì cũng nhất đi, bao gồm cả việc số trẻ em chết vì súng đạn nhiều nhất, số tù nhân, nhà tù đông nhất và chênh lệch giàu nghèo cũng lớn nhất luôn. Tất nhiên, những cái nhất trên đều là nhờ “DÂN CHỦ” mà ra. Mỹ lại có lòng “thương” người rất lớn. Mỹ “thương” các nước khác nghèo nàn, lạc hậu vậy nên nước Mỹ có một ước ao, một khát khao đó là mang cái sự “DÂN CHỦ” của mình đến “khai sáng” các quốc gia khác bằng bom đạn và vũ khí hóa học, bất kể việc họ có muốn hay không. Và tất nhiên trong bản hợp đồng “DÂN CHỦ” ấy luôn có những quyền lợi kinh tế đi kèm.

  ĐẠI DIỆN TIÊU BIỂU

  Nhận thấy “DÂN CHỦ” là một món hàng mang lại lợi nhuận lớn, Mỹ đã không tiếc công xuất khẩu sang các nước khác. Nhưng “DÂN CHỦ” được nhập khẩu từ Mỹ có thực sự mang lại hạnh phúc hay không, cần phải trải qua một thử thách. Chỉ có một điều hơi phiền, đó là thử thách này có thể phải trả bằng một giá rất đắt.

  + Việt Nam : Là một quốc gia có vị trí địa lý chiến lược : đường bờ biển dài, lại là cửa ngõ vào Đông Nam Á. Việt Nam đã được các nước phương Tây ưu ái hàng đầu trong công cuộc khai sáng nhân loại. Sau khi được 5 đời tổng thống Mỹ ghé thăm bằng 5.700 tấn chất độc màu da cam, trong đó có 170 kg chất đi-ô-xin cùng 15,35 triệu tấn bom mìn các loại nên giờ đây Việt Nam còn khoảng 600.000 tấn bom đạn sót lại sau chiến tranh, 9.284 xã bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ với tổng diện tích khoảng 6,6 triệu ha (chiếm hơn 20% diện tích cả nước). Tính đến thời điểm này, mới chỉ có khoảng 20% lượng bom, mìn được rà phá. Ước tính, từ khi chiến tranh chấm dứt vào năm 1975 đến năm 2000, có khoảng 42.000 người chết, hơn 62.000 người bị thương tật do bom mìn, trong đó 30% là trẻ em, hơn 5 triệu người bị di chứng do chất độc màu da cam. Kinh tế bị chậm phát triển, đất nước bị tàn phá nặng nề.

  (MỜI XEM TIẾP)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. (TIẾP THEO VÀ HẾT )

   + Iraq : Cho rằng Iraq sở hữu hạt nhân và vũ khí sinh học, Mỹ đem quân san bằng Iraq dù không nhận được nghị quyết phê chuẩn của Liên Hợp Quốc (do thiếu chứng cứ) và bị thế giới phản đối. Thực chất cuộc chiến này nhằm xây dựng lên 1 chính phủ thân Mỹ và sẵn sàng cho các công ty Mỹ và Anh vào khai thác nguồn tài nguyên dầu khí phong phú của quốc gia Trung Đông này. Để đánh Iraq, người ta lấy cớ truy tìm vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên sau khi đã san bằng cả một quốc gia thành bình địa, Mỹ vẫn không thể tìm thấy cái gọi là vũ khí hạt nhân hay vũ khí hóa học. Chỉ có một thực tế là nước Mỹ càng ngày càng giàu, còn chủ quyền 1 quốc gia độc lập thì bị xâm phạm một cách dễ dàng, Tổng thống nước này bị lật đổ và xử tử, và bao đau khổ do chiến tranh thì người dân Iraq hứng chịu hết.

   + Ai Cập : Ai Cập kiểm soát kênh đào Suez, một tuyến đường biển quan trọng với hơn 4% lưu lượng dầu mỏ và 8% hàng hóa thương mại bằng đường biển của thế giới. Nắm được Ai Cập là nắm được một món lợi lớn. Vậy nên để can thiệp vào đất nước kim tự tháp này Mỹ đã không tiếc tiền vung ra những khoản viện trợ nhưng lại dành cho quân đội. Để rồi từ đó với cái cớ khôi phục “dân chủ”, các tổ chức hồi giáo (được bơm đôla) đã liên tục gây ra những cuộc biểu tình đẫm máu mà chủ yếu là máu của người dân. Để rồi giờ đây trên khắp đất nước Ai Cập, máu vẫn đang đổ vì “DÂN CHỦ” thì ít mà vì quyền lợi của kẻ đứng sau thì nhiều. Chỉ có người dân Ai Cập là “lĩnh đủ”. “Mùa xuân Ả Rập” giờ đây chưa thấy hoa hồng.

   + Lybia : Mặc dù được gọi là nội chiến nhưng thực chất Lybia chỉ là chiến trường của các nhà tư bản. NATO đã mang “DÂN CHỦ” đến san bằng Lybia thành bình địa. Chẳng hiểu cái sự “DÂN CHỦ” nó được thi hành đến đâu, chỉ biết rằng sau khi ông Gadhafi bị lật đổ thì cái sự “TỰ DO” được phát triển rộng rãi : tự do chém giết, tự do cướp bóc,…còn những giếng dầu thì cứ dần chảy về phương Tây. Chảy mãi, chảy hoài, chảy không ngừng nghỉ.

   CÁC KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

   Một cái đích đã được nhắm đến từ 2 năm trước – Syria sẽ “vinh dự” trở thành khách hàng tiếp theo của Mỹ. Vẫn là cái cớ cũ, không hạt nhân, sinh học thì sẽ là thúc đẩy dân chủ, nhân quyền. Dù Syria có muốn hay không thì việc Mỹ ghé thăm sẽ là việc một sớm một chiều. Và ứng cử viên sáng giá sau Syria có thể sẽ là Iran. Giờ ta đã biết nhiều tài nguyên thiên nhiên cũng là một cái tội.

   (HẾT)

   Xóa
 5. Trang chủ BCN đang bị hark rồi đó Bác ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. hoc nguyen van -((nặc danh )) biến tướng thấy anh sợ quá nên dùng thủ đoạn tâm lý chiến VNCh chết ngỏe từ 38 năm về trước đấy à.

   Xóa
 6. Thủ đoạn quen thuộc: lấy tuyên truyền phản tuyên truyền- Thật giả lẫn lộn- Tung hỏa mù- Nhảm nhí=> Mơ hồ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ((Thủ đoạn quen thuộc: Thật giả lẫn lộn- Tung hỏa mù- Nhảm nhí=> Mơ hồ)) hay còn gọi là ((bố của lừa đảo )) thì phải găp ông này :

   PHÓ ĐỀ ĐÓC HẢI QUÂN MĨ -HẬU DUỆ CỜ VÀNG

   NGUỒN :http://xichloviet.wordpress.com/

   Nắm bắt được tâm lý thích sĩ diện của cộng đồng cờ vàng, tên hạ sĩ quan Mỹ gốc Việt đã giải ngũ Nguyễn Võ Trung Quân khoác quân phục tướng phó đề đốc hải quân Mỹ lừa được cả cái cộng đồng cờ vàng làm cho hội cờ vàng đê mê xuýt xoa hãnh diện thầm sung sướng mong ước rồi đây một hậu duệ cờ vàng sẽ làm nên việc lớn.

   Chuyện xảy ra tại thủ đô Hoa Kỳ năm 2007 nhân ngày “quân lực VNCH”. Tổ chức tại khu Thương Mãi Eden, Falls Church, VA. Gồm khoảng 200 người đại diện cho các “binh chủng” Không Quân, Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Nhảy Dù, Sư Đoàn 9 BB, Địa Phuơng Quân, Sĩ Quan Võ Bị Thủ Đức trong quân phục và rất đông đồng bào…

   Đặc biệt có sự tham dự của Phó Đề Đốc Nguyễn Võ Trung Quân, Người Nhái thuộc Bộ Tư Lệnh Hỗn Hợp Liên Quân Hoa Kỳ , đặc trách chống khủng bố (thế hệ thứ hai). Sau những nghi thức thông thường Phó đề đốc Nguyễn Võ Trung quân được giới thiệu lên phát biểu như sau :

   “Kính chào quý đồng hương.

   Thật là một vinh hạnh cho cháu được có mặt hôm nay để nói một vài câu với Chú bác. Chú Bác cũng biết cháu còn nhỏ tuổi, nhưng 23 năm qua cháu đã gìn giữ an ninh trật tự và xây dựng cho đất nước này. Cháu mong một ngày nào đó có thể đem cái vinh dự này cho đất nước của chúng ta, quê hương yêu mến của chúng ta.

   Dù cháu qua Mỹ bao nhiêu năm đi nữa, có lon cao bao nhiêu nữa, cháu cũng là người Việt Nam (tiếng vỗ tay vang dội). Trước sau gì nữa cháu cũng là con của cựu quân nhân, từ ông Ngoại cho đến ba cũng bên Cộng Hòa VN. Điều đó cháu sẽ không bao giờ quên. Cháu sẽ dạy con cháu và mấy đứa cháu của cháu trong tương lai, trước sau gì mình cũng là người Việt Nam. Kính chào”.

   Kết thúc là buổi diễu hành của các binh chủng biểu dương lưc lượng với với quân kỳ quân nhạc súng nhựa hòanh tráng vòng quanh khu Thương mãi Eden. Trong tiếng nhạc oai hùng, niềm vui tràn trào, mọi người thầm mong một ngày về quê hương vinh quang dưới bóng cờ vàng.

   Phóng viên Tuyết Mai viết : Sau khi bản tin được phổ biến, cả vùng Hoa Thịnh Đốn và gần như khắp mọi nơi trong thế giới điện toán toàn cầu đều hết sức vui mừng hãnh diện về vị tướng lãnh oai hùng gốc Việt. Con người với chức vụ quan trọng mang cấp bậc cao mà ăn nói sao lại lễ độ biết chừng nào. Ai cũng muốn biết rõ nhân vật nay xuất thân từ đâu mà vì sao lâu nay không ai biết. Con cái nhà ai, đi lính từ năm nào, lên đại tá bao giờ mà nay đeo lon tướng ngon lành? Hỏi ban tổ chức Ngày Quân Lực thì không ai biết rõ. Chỉ biết là “chàng” đeo sao, mặc quân phục tướng hải quân Hoa Kỳ lừng lững một cây, huy chương đầy ngực. Rồi “người” được mời lên nói đôi lời. Nói năng ngon lành như thế thì làm gì bà con ta không hoan hô.
   (MỜI XEM TIẾP)

   Xóa
  2. (TIẾP THEO PHẦN TRÊN )

   Ôi một tướng trẻ gốc Việt cờ vàng vừa thành đạt vừa có lý tưởng quốc gia vừa lễ phép như thế các cụ không đê mê sao được. Rồi đây Trên bước đường quang phục quê hương Phó Đề đốc cờ vàng này sẽ phải làm nên việc lớn.

   Một tướng Mỹ mặc quân phục đeo lon, ngực đầy huy chương lại đeo cả kính đen mà các cụ chẳng thắc mắc gì vì các cụ choáng ngợp bởi cái hào quang của vị tướng trẻ hậu duệ cờ vàng.

   Thế mới biết bất cứ điều gì dù mong manh khơi dậy được niềm hy vọng “phục quốc” là các cụ cờ vàng bám ngay lấy để sướng.

   Theo tin Washignton Post ngày Thứ Năm, 9 Tháng 10, 2008, Phó Đề Đốc giả mạo Nguyễn Võ Trung Quân đã bị đưa ra tòa U.S. District Court ở Alexandria VA về tội giả dạng là một Phó Đề Đốc Hải Quân HK.

   Sự thực, Ông Nguyễn Võ Trung Quân, cư dân của Middletown, Delaware, chỉ là một cựu quân nhân, Hạ sĩ quan, E-4, cấp 3, tương đương với Hạ sĩ. Ông đã phục vụ trên the USS Missouri, USS Constellation và Naval Air Station ở North Island San Diego. Ông ở trong Hải Quân bốn năm và giải ngủ trong danh dự, đã rời Hải Quân được 13 năm.

   Rồi đây nếu có một ngày các hùng hổ cụ hội chống cộng vác cờ vàng biểu tình chống một tên homeless tung tin là cán bộ cao cấp CS đến Cali thì chúng ta cũng không hề ngạc nhiên.

   (HẾT )

   Xóa
 7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 8. 1. Nhà Bần lắm đất nhở! Bần hào phóng gớm nhở! Đổi "cờ nóc" này thành "cờ nóc" saovang12345 cho rồi! Thời buổi cơm cao gạo kém, thời gian là vàng bạc, hơi đâu mà biên... nắm thế! Thời đại thông tin, tưởng thông tin KH - KT - CN tiên tiến gì mới hay ít ra cũng là thông tin Kinh tế - Thị trường gì ra... xiền ra bạc, toàn dững thứ cũ ri cũ rích bốc mùi khắm khít tự năm nảo năm nào nay đem ra xào hâm lại. Đúng là: Già, đần rẻ rách cố nhai! Gâu gâu sủa mãi điếc tai xóm làng.
  saovang12345 nôn oẹ một bãi to vật bên trang nhà báo (hại U) Minh, có vẻ chưa đã nư nên về đây ị tiếp! Khiếp cho phường bút nô, chỉ có mỗi việc ăn rồi hót vặt, thành ra... nắm điều gớm!
  2. Theo Mỹ hay Liên Xô, bám vô Trung hay là theo Nhật... sự thật là... đéo quan trọng. Nói như nhà bác Hồ: "Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành tử tế..." và ai cũng được tự do hành động trong khuôn khổ các quyền cơ bản của con người là... ok! Thành ra thằng nào đem lại những thứ mà tối thiểu con người cần thì thằng đó chiến thắng! Luật chơi đơn giản thế thôi saovang12345 ợ! Hiểu chưa? Hỉu rổi thì thôi nhá! Sủa ít thôi nhá!
  Mỹ vẫn đã, đang và luôn là đại cường trên mọi phương diện nhá. Liên Xô chết từ tám hoánh rồi nhá. Những nước theo Mỹ đều đã thành đại cường mọi nhẽ nhá, những nước theo Liên Xô giờ như đám cô hồn, đói ăn, thiếu mặc, con c.. là tự do... nhá!
  Thành ra nhà thằng saovang12345 có nói sùi bọt mép đến chết thì cũng đéo ai tin rằng Mỹ xấu đâu con ợ! Mí lại, cứ nhìn đám con cái cháu chắt chút chít của các cụ có công cao cùng chức cũng cao cao đều nhất tề tìm đường sang Mỹ và các nước tư bản đàn em của Mỹ để học hành, sinh sống là thấy chúng - các cụ cùng con cái cháu chắt chút chít của các cụ - yêu nước Mỹ và các nước tư bản đàn em của Mỹ đến thế nào!!! Làm xấu mặt các cụ cùng đám con cháu các cụ đang bên Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ thì coi chừng nhà thằng saovang12345 có khi chẳng còn răng mà nhá... giẻ cũng nên. Trong xu thế một thế giới mở như ngày nay cộng với Internet là công cụ hỗ trợ thông tin cực ký hiệu quả thì mọi sự nói tốt hay xấu rồi sẽ bộc lộ ngay thôi.
  Về lập lấy một cái máng rồi tự vục đầu vầu đó mà nôn! Làm bẩn nhà Bần anh... anh đánh cho chừ! hihi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đọc bài chửi trên tôi thầm nghĩ tay ((lợn viên )) tức ((nặc danh ))biến tướng này chắc lại rất khổ công khi lại phải ngồi nghĩ ra bài chửi tôi dài như vậy.

   Nhưng có lẽ đáng buồn cho y là sự khổ công của y lại cung cấp cho chủ trang và anh em thêm nhiều bằng chứng về sự vô văn hóa ,trí tuệ thấp kém và bản chất bán nước của cái gọi là ((tàn dư VNCH))

   1-Nhà Bần rất lắm đất ,Bần rất hào phóng và đối xử vị tha ngay cả với những kẻ đê tiện ,hèn hạ ngay cả khi chúng lợi dung internet chui vào nhà chửi chủ nhà và khách của chủ nhà bằng những lời lẽ độc địa ,ngu xuẩn nhất.
   Hạng giả danh núp bóng chửi chủ nhà và khách của chủ nhà rồi lại ..thay mặt chủ nhà dọa đuổi khách .Đó là hạng gì hả bác Bần và quý anh em ?
   Xin lỗi ,tôi hỏi ((hạng gì?)) chứ không hỏi ((hạng người gì?))

   Bọn từng hết là lính cho Pháp giết hại nhân dân ,Pháp thua bán cho Mĩ ,Mĩ thua Mĩ bỏ rơi.Năm 75 bị cộng sản đánh cho từ tướng đến quân chạy tụt cả quần ,vứt súng ,đấm đá bắn giết lẫn nhau loạn xạ giành cướp nhau phương tiện ,miếng ăn để leo lên bơi ra tàu Mĩ .Đứa có quyền ,kẻ có tiền nhanh chân hơn thì đến ngay đất Mĩ .Những đứa chậm chân thì riu ríu nhau chui vào trại tù binh và không đứa nào dám ho ra một tiếng.Bọn đó sau này được cộng sản thương hại thả cho đi Mĩ bằng máy bay ,sang đến đất Mĩ hoàn hồn rồi nên lại lao ngay vào việc lập ra băng này ,bọn nọ nhằm ...đưa quân về trả thù cộng sản .Nhưng hỡi ôi ,băng nào đua quân trở về cũng đều bị bắt ngay khi chưa vào đến biên giới .
   ((Ôi 38 năm rồi ,một nhúm chúng mình mỗi ngày một già đi mà cộng sản vẫ n chưa chết , lại giàu mạnh lên và khổ tâm nhất là nó quan hệ với bu Mĩ lại càng khăng khít)).
   còn Pháp ,còn Mĩ tức là còn tiền thì VNCH còn đánh ,hết tiền thì cộng sản chưa đánh đã hò nhau chạy cả bầy .Từ khi có cái internet,anh nặc danh hăm hở như vớ được tiền vì tuwf đây sẽ có cái để mà chui vào chửi rủa cộng sản cho bõ hận ,bõ nhục vì bị Mĩ bỏ rơi nên bị cộng sản sỉ nhục

   Vì cái tâm lý như vậy nên anh ((lợn)) này rất thích nói đến tiền ,cơ hồ đời anh ta lý tưởng và sự nghiệp ,sinh mạng chỉ biết có đén một chữ ..tiền.
   trước đây ((thừa lợn )) thích nói về trung tướng Trần Độ lắm vì nghe đồn Trần Độ nói vài câu bị cờ vàng xuyên tạc là
   ((phản tỉnh )).Sau bị tớ bóc mẽ bên loaphuong nên anh bạn đâm ra tẽn,nơi nào nghe danh Trần Độ là sợ lồng hết cả lên

   Xóa
  2. Lèo mẹ! Một cái chân cán bộ... nấu cơm mà bi chừ cũng bảy tám chục bạc! Ai bán? Đảng của saovang12345 mà cụ thể là anh bí thư huyện uỷ bán chứ ai bán, vào gúc mà tìm nhá, anh không rỗi hơi biên hầu chú ba cái thứ bẩn thỉu!!! Ấy chỉ là một cái ví dụ rẻ rách con con thôi đấy! Còn bao nhiêu thứ nữa??? Bán! Bán! Bán! Và bán! Bán tất và bán tuốt!!! Vậy thử hỏi giữa Thừa Lợn Viên ta và saovang12345 cùng cái băng nhóm chủ chăn của saovang12345 mà saovang12345 đang bán rẻ danh dự để bảo vệ thì ai đang "chỉ biết có đén một chữ ..tiền"??? Thậm chí, bán hết cái của mình - mà thực ra là của dân giao cho quản lý - thì ăn cướp về để bán! ăn cướp bằng cách nào? Lợi dụng cái gọi là xây dựng, đổi mới... trưng thu ruộng đất với giá bèo bọt, phồng mang, trợn má hoá phép, thổi phù... biến đổi mục đích sử dụng thu lợi cho mình và đồng bọn những món lời lên đến hàng trăm lần!!! Làm cho giá đất và BĐS đội lên đến hàng chục lần và gây ra hệ luỵ là một thị trường BĐS bất động như hiện nay!!! Vậy thì thưa saovang12345 rằng: ai đang "chỉ biết có đén một chữ ..tiền"??? Con cháu qua sông đi học không một cây cầu? Tiền đi đâu? Con cháu đi học giữa mùa đông giá lạnh, bụng không cơm, chân không dép, thân mình không một manh áo quần cho ra hồn, lớp trường xộc xệch, huơ hoác...!!! Tiền đi đâu??? Trong khi mỗi công dân từ đứa mới đẻ tới cụ mầm non nghĩa địa mỗi mạng nợ tới 15 triệu tiền ông Cụ? Tiền đi đâu? Nó đã chui vào túi quan thầy của saovang12345 hay là chui vào túi Thừa Lợn Viên? Vậy thử hỏi ai mới là kẻ "chỉ biết có đén một chữ ..tiền"??? Saovang12345 hiểu chưa? Hiểu chưa??? Hiểu rồi thì ngậm cái mõm thối lại nhá!!!
   Dùng những cái lưỡi bẩn như saovang12345 để chửi Mỹ, rủa Nguỵ một cách thậm tệ, cứ như Mỹ là thứ gì đó bẩn thỉu, thối tha lắm lắm lắm nhưng lại cho con cái cháu chắt chút chít đi tu nghiệp và cần thiết thì định cư luôn tại Mỹ và các nước tư bản đàn em của Mỹ!!! Vậy thử hỏi như thế là thế nào? Có phải rằng như thế chính là lời nói đã “địt mẹ” hành động của chính mình hay không? Như thế có trâng tráo, trơ trẽn quá không? Có tí liêm sỉ nào không??? Một mặt bảo rằng: Cứt rất là bẩn và rất là thối, nhưng người ta còn chưa kịp quay mặt đi chỗ khác lại vục mõm vào xực thì thật là chỉ có loài chó thôi saovang12345 ợ!
   Anh cũng chẳng thương hay bênh gì Mỹ hay thằng nào cả! Người ta có lúc đúng lúc sai, thành ra mình không nên cố chấp mới là kẻ thức thời và thực sự độ lượng!!! Hãy ngậm cái mõm lại, chửi Mỹ ít thôi, kẻo cái TPP mà chính phủ đang nhọc công đàm phán mà bị hỏng là các anh an ninh lập tức đeo rọ vào mõm bi chừ! Hiểu không? Hiểu rồi thì ngậm lại đi nhá!
   Saovang12345 một thứ Chó đần nhai giẻ rách! Saovang12345 một thứ Chó nhách nhai xương khô! Nghĩ ra cái gì mơi mới tí đi!
   À mà này! Không phải anh không đủ trình để lấy một cái tên cho đèm đẹp một chút, lấy cái tên ấy cho xứng với lũ Dư Lợn Viên nhà chú đấy. Tên đẹp quá phí đi! Hiểu không???

   Xóa
  3. Rã họng, sùi mép nói xấu Mỹ sau đấy lại quay sang phán: "... quan hệ với bu Mĩ lại càng khăng khít". Chính là saovang12345 đã thừa nhận công khai đang quay trở lại làm tiền và làm tình với Mỹ. Thế mà lại chửi Mỹ kinh thế là thế nào hả saovang12345???????????????
   Một mặt bảo cức đấy, cức đấy... cho kẻ khác đừng xơi để mình sau đó choén cả! Đúng là chỉ có... chó!!!
   Một cái bộ óc bã đậu đầy mâu thuẫn. Ngu văn dốt.
   1. Nói nhiều bộc lộ ngu nhiều.
   2. Nói ít bộc lộ ngu ít.
   3. Không nói không ai biết mình ngu.
   Nên thực hành ý 3 nhá saovang12345! Anh khuyên chân thành!

   Xóa
  4. Nó đánh Mỹ chứ đâu cần chửi Mỹ làm gì.
   Bạn không nhớ chuyện Mỹ chui trực thăng tháo chạy tán loạn 4/1975 à?
   Đánh thắng Mỹ thì cần đéo gì chửi Mỹ?

   Chỉ có Mỹ là thua nên thỉnh thoảng phải ngồi từ xa chõ mõm sang sủa VN chửi VN mà thôi, VN đéo cần chửi Mỹ mà đánh Mỹ cơ. Không tin phạn thử kêu Mỹ xâm lược VN như từ 1954-1975 nữa thì biết

   Xóa

HÃY TRẢ SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ!

Những người quan tâm đến Bên Thắng Cuộc của Huy Đức Osin, thì không nên bỏ qua bài viết này.