Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Niềm tin là sức mạnh!

Bần thấy những lời ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa phát biểu tại buổi làm việc với Đảng uỷ Công an trung ương nhân 68 năm ngày thành lập như dưới đây, cho thấy viễn kiến của một vị lãnh đạo Đảng như vậy sao có thể xuyên tạc là quan liêu, giáo điều được. Nhắn các cô chú công an ráng mà tiếp thu, làm việc cho được những điều đó, thì chắc chắn nhân dân sẽ luôn sát cánh cùng các chú để bảo vệ và xây dựng hiệu quả đất nước tuy nhỏ bé về hình hài nhưng luôn là tâm điểm dòm ngó của các thế lực xấu này.Trong những năm tới, hòa bình, hợp tác phát triển đang là xu thế chủ đạo, nhưng vẫn tiềm ẩn những bất trắc khó lường, liên quan tới tất cả các quốc gia, dân tộc. Các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam, triệt để khai thác những khó khăn, các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn, can thiệp lật đổ, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong khi đó, những biểu hiện xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi, đang tác động, làm xói mòn lòng tin của cán bộ, nhân dân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Xã hội đang tiềm ẩn nhiều yếu tố đe dọa mất an ninh - trật tự, nguy cơ chiến tranh mạng đang trở nên hiện hữu và việc bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trở thành vấn đề hết sức quan trọng, đòi hỏi cấp bách phải có chiến lược quốc gia để giải quyết.
Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh, từ tình hình đó, nhiệm vụ đặt ra cho toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta là phải bằng mọi cách bảo vệ cho được an ninh quốc gia và trật tự - an toàn xã hội. Lực lượng an ninh nhân dân cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc tình hình, luôn luôn chủ động trong mọi tình huống, quán triệt, vận dụng đúng đắn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ðảng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, quyết tâm làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định chính trị xã hội. Toàn bộ hoạt động của lực lượng an ninh  nhân dân phải tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh quốc gia, trật tự - an toàn xã hội trong mọi tình huống. Không được để bị động bất ngờ, xảy ra bạo loạn, khủng bố, gây rối; phải bảo đảm an ninh, an toàn nội bộ, giải quyết kịp thời, hiệu quả những phức tạp nảy sinh, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu và  các sự kiện quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị lực lượng an ninh nhân dân cần chủ động tham mưu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là những vấn đề cơ bản, chiến lược, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ðồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cơ quan, nhất là ngành tuyên giáo, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng - an ninh, làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là những vấn đề về chiến tranh thông tin mạng, vũ khí công nghệ cao, tội phạm công nghệ cao,...
Theo Tổng Bí thư, lực lượng an ninh nhân dân cần quán triệt sâu sắc quan điểm vận động quần chúng của Ðảng theo phương châm "lấy dân làm gốc". Cán bộ, chiến sĩ an ninh phải biết tuyên truyền, vận động quần chúng, hiểu được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phải là cán bộ dân vận giỏi, dân vận tốt; gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào cách mạng của quần chúng, nhất là các chương trình xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế,văn hóa, xã hội. Ðây là yếu tố quan trọng nhất để lực lượng an ninh nhân dân hoàn thành nhiệm vụ.
Lực lượng an ninh nhân dân cần làm tốt chức năng tham mưu với Ðảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia; về chỉ đạo, quản lý, điều hành trên lĩnh vực an ninh quốc gia. Ðẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Ðảng, tạo cơ sở và hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh. Thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, dân tộc, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ.
Ðể hoàn thành nhiệm vụ  nêu trên, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng an ninh nhân dân phải thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, có kiến thức khoa học, kỹ thuật; gắn công tác xây dựng lực lượng với củng cố, xây dựng Ðảng, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ, làm tốt hơn nữa công tác tổ chức cán bộ. Lực lượng an ninh nhân dân phải thường xuyên chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm túc các quy trình công tác; xây dựng lực lượng an ninh nhân dân tuyệt đối trung thành với Ðảng, Nhà nước, gắn bó mật thiết với nhân dân. Ðồng chí nhấn mạnh, các tổ chức đảng, cấp ủy, các cán bộ, đảng viên trong lực lượng an ninh nhân dân phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Ðảng một cách kiên trì, kiên quyết, hiệu quả gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Kiên quyết khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm mà đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình vừa qua đã chỉ ra. Song, không được lợi dụng việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng để  thổi phồng khuyết điểm, yếu kém, chia rẽ nội bộ,... (trích từ bài viết của báo Nhân dân)
Bần chúc các cô chú công an luôn hoàn thành tốt công việc của mình, xứng đáng với sự tin yêu của người dân.

Bần Cô Nông

2 nhận xét:

 1. Chân đất, mắt toét11:48:00, 20 thg 8, 2013

  ". Nhắn các cô chú công an ráng mà tiếp thu, làm việc cho được những điều đó, thì chắc chắn nhân dân sẽ luôn sát cánh cùng các cô chú để bảo vệ và xây dựng hiệu quả đất nước tuy nhỏ bé về hình hài nhưng luôn là tâm điểm dòm ngó của các thế lực xấu này.
  ...
  Bần ơi nà bần !
  Nếu mình tốt thì sợ chi bọn xấu nào. Còn mình xấu (rõ ràng là đang xấu), thì người ta nói xấu. Sao lại bảo người nói là ... bọn xấu được nhỉ ? Chả nhẽ nói lên sự thật là ... bọn xấu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đến các bậc thánh hiền còn có khiếm khuyết, huống chi người phàm. Nếu nói như bạn thì Mỹ và rận chủ là tốt đẹp, hoàn hảo à?

   Xóa

HÃY TRẢ SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ!

Những người quan tâm đến Bên Thắng Cuộc của Huy Đức Osin, thì không nên bỏ qua bài viết này.